Menu schované do tlačítka

 

 

ARCHIV 2023/2024     AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY       ARCHIV

   

archivHalloween na 1. stupni
...Milým překvapením pro naše malé prvňáčky byla strašidelná stezka, kterou jim přichystali jejich kamarádi z pátého ročníku...
archivSetkání s paleoartistou Janem Sovákem
...Pan Jan Sovák žákům při své přednášce vysvětlil, jak v současnosti paleoartista pracuje, jak spolupracuje s paleontology, a také to, jak rychle se tato věda v současnosti rozvíjí. Všechny určitě překvapilo, když říkal,...
archivOkresní kolo ve florbalu – kategorie mladší chlapci
...Kluci se v základní skupině turnaje umístili na 2 místě. To znamenalo jediné, postup do čtvrtfinálového zápasu. Ten se nám podařilo vyhrát, a tak jsme zdárně postupovali turnajem dál...
archivPořad Poslední Přemyslovci
...Všichni přítomní se dozvěděli spoustu informací o Václavu I., Přemyslu Otakarovi I., Václavu II., Přemyslu Otakarovi II. a Václavu III. Během hodinové přednášky byli žáci aktivně zapojováni...
archivKroužek cvičení řeči „POVÍDÁLEK“
...Mezi školami probíhala soutěž o nejlepší prezentaci, tak se studenti a studentky snažili představit svoji školu co nejlépe. Všichni se mohli nechat nalíčit, učesat, upravit ruce, ochutnat cukrářské pochoutky...
archivProjektový den INFIS
...Ve dnech 16., 18. a 20. října se žáci osmého ročníku zúčastnili projektových dnů na Střední škole informatiky a finančních služeb v Plzni...
archivExkurze do Semlerovy rezidence
...Interiér bytu Oskara a Jany Semlerových patří totiž k předním památkám moderní architektury ve střední Evropě, a to především díky unikátnímu prostorovému řešení. Byt byl vytvořen na počátku 30. let 20.stol. architektem Adolfem Loosem...
archivVeletrh perspektivy řemesel Stod
...Mezi školami probíhala soutěž o nejlepší prezentaci, tak se studenti a studentky snažili představit svoji školu co nejlépe. Všichni se mohli nechat nalíčit, učesat, upravit ruce, ochutnat cukrářské pochoutky...
archivPREVENTIVNÍ PROGRAM POLICIE ČR
...další z preventivních programů Policie ČR, tentokrát jako pokračování projektu Revolution Train (známého jako protidrogový vlak)...
archivVlastivědná exkurze do Prahy
...Svůj celodenní výlet zahájili v pražském Národním muzeu. Zde si prohlédli expozice Okno do pravěku, Zázraky evoluce a Sály minerálů...
archivHalloweenský projekt IV.B
...Děti přišly do školy v kostýmech, které naháněly opravdu hrůzu. Celé dopoledne se děti snažily uniknout ze strašidelného hradu...
archivSetkání bývalých zaměstnanců školy se stávajícími zaměstnanci
Vedení Základní školy Josefa Hlávky Přeštice zorganizovalo ve středu 18. 10. 2023 setkání bývalých zaměstnanců školy se současnými zaměstnanci...
archivDopravní hřiště
...žáci 4. a 5. ročníku navštívili dopravní hřiště v Blovicích. V průběhu dopoledne je čekala praktická a teoretická část. V teoretické části si děti zopakovaly pravidla silničního provozu...
archivÚspěch v basketbalové NBA League
...Jedná se o basketbalový turnaj kopírující herní systém NBA, který má za úkol propagovat basketbal po celé České republice...
archivPřespolní běh – druzí v kraji
11. 10. 2023 se uskutečnilo v Plzni v areálu Borského parku krajské kolo v přespolním běhu. Naši školu reprezentovalo družstvo hochů v kategorii starších žáků...
archivProjektový den na téma HOUBY
Celým pátkem 5. 10. žáky 4. B provázelo téma – HOUBY. Hned ráno jsme si přečetli kouzelnou pohádku, ve které jsme našli ponaučení o slušném chování...
archivOkresní finále v přespolním běhu jednotlivců a družstev
...Po obhlídce trati a upevnění startovních čísel vystartovaly dívky 4. a 5. ročníku. Bojovaly do posledních metrů a vybojovaly krásná místa v předních příčkách...
archivÚspěch v okresním kole přespolního běhu
...Nejmenšího součtu v umístění jednotlivců a tudíž vítězství ve své kategorii dosáhli starší hoši ...
archivPreventivní program: Bolest jménem šikana
...Také v letošním školním roce proto prošli všichni žáci 6. ročníku vzdělávacím seminářem společnosti ACET, s.r.o. pod vedením zkušeného lektora Jiřího Šroma...
archivExkurze ZOO Praha
...Již před samotným výletem se v míře přiměřené jejich věku seznamovali se životem a prací pana architekta Josefa Hlávky, jehož jméno nosí naše škola...
archivExkurze žáků třetího ročníku do lužanského zámku
...Tematicky byla exkurze zaměřená na etologii, neboli nauku o chování živočichů. Tato část prohlídky zoologické zahrady probíhala formou komentované procházky s průvodcem...
archivTřídění odpadu
...V edukativní části se děti dozvěděly, jak efektivně třídit, a to i s názornou ukázkou sběrných nádob. Součástí byly také soutěžní hry na téma třídění odpadů...
archivAdaptační kurzy 2023
Také letošní nový školní rok zahájili všichni žáci šestého ročníku adaptačním kurzem. Tento název nese celodenní program pro jednu šestou třídu a jejího třídního učitele, kteří pod odborným vedením absolvují pestrý program s cílem seznámit se...
archivExkurze žáků 9. ročníku do ZEVO Plzeň
...Jedná se o nejmladší a nejmodernější ze čtyř spaloven komunálního odpadu v České republice /další najdeme v Praze, Brně a Liberci/. Toto zařízení prostřednictvím spalování komunálního odpadu vyrábí teplo a elektřinu...
archivPrvní školní den
Letošní školní rok začal o něco později, až 4. září. O to více jsme se těšili na naše žáky a zvláště prvňáčky. A že i oni se svými rodiči byli plni očekávání a vytvořili krásnou atmosféru,...
archivPáťáci vítají prvňáčky
...Smyslem této akce je postupné seznámení nově příchozích žáků a žákyň s novým prostředím, s budovou školy a jejím nejbližším okolím...

archiv

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou (1. ročník)  NEW

Florbalový turnaj ČEPS CUP
Vítězství v okresním kole
 NEW

FENOMÉN FLORBAL

Den s myslivci děti ocenily

Výtvarná soutěž „Malujeme naše město“

Ocenění úspěšných žáků Plzeňským krajem

Úspěch v LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ 

Abeceda peněz

DRAVCI žáky zaujali

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti