Menu schované do tlačítka

 

Dravci

Dne 8. 11. 2023 zavítal na naši školu profesionální sokolník pan Milan Zaleš. Dětem předvedl několik svých dravců – orla mořského, káně rudoocasé, poštolku vrabčí a výra velkého.

Žáci měli možnost si dravce prohlédnout, dozvěděli se velké množství zajímavých informací o jejich způsobu života, potravě, rozmnožování a stupni ohrožení. Pan Zaleš dětem ukázal pro srovnání různě velká ptačí vejce, čepičky na zklidnění dravců a na modelu mláděte vysvětlil způsob, jak se malé ptáče zobákem dostává ven ze skořápky.

Žáci pozorně naslouchali a poté přímo zasypávali pana Zaleše nejrůznějšími dotazy. Závěrem programu byla ukázka letu výra velkého.

Panu Zalešovi patří dík za krásný a poutavý naučný program.

Za kolektiv vyučujících Mgr. Helena Medková

foto

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou (1. ročník)  NEW

Florbalový turnaj ČEPS CUP
Vítězství v okresním kole
 NEW

FENOMÉN FLORBAL

Den s myslivci děti ocenily

Výtvarná soutěž „Malujeme naše město“

Ocenění úspěšných žáků Plzeňským krajem

Úspěch v LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ 

Abeceda peněz

DRAVCI žáky zaujali

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti