Menu schované do tlačítka

 

Projektové dny občanské výchovy „Deváťáci vítají páťáky“

proběhly na naší škole ve dnech 24. a 25. června 2024.

Žáci devátého ročníku si každoročně připravují v rámci hodin Ov program pro páté ročníky, aby je zábavnou formou seznámili nejen s novým prostředím.

Témata letošního vítání byla: Svět filmu a PC her s 9.A pro 5.A, Svět profesí s 9.B pro 5. B, Svět sportu s 9. C pro 5. C a 9. E pro okolní školy měla téma Piráti.

A co na páťáky čekalo? Deváťáci v kostýmech podle témat je nejprve provedli školou, ukázali jim odborné učebny, aulu, hvězdárnu, bufet a jiné zajímavé nebo důležité vnitřní prostory. Pak děti čekala „skoroúniková“ hra Honba za pokladem, při které dostávali za každé splnění úkolu „klíč“ v podobě písmene, který otevíral pomyslné další dveře – další úkol. Část úkolů probíhala ve třídě a část v tělocvičnách ZŠ.

Po splnění všech úkolů museli páťáčci složit ze získaných písmen tajenku, která prozradila, kde je schovaný sladký poklad.

 

Mgr. Ilona Malátová
vedoucí PK OV


Deváťáci vítají páťáky

I letos, jako každý rok, se uskutečnil v budově Základní školy Na Jordáně projekt mezi mladšími a staršími žáky naší školy „Deváťáci vítají páťáky“. Akce se uskutečnila ve dnech 24. a 25. června 2024.

Naši páťáci byli hned po vstupu do budovy školy Na Jordáně přivítáni svými staršími spolužáky z devátého ročníku a z jejich řad obdrželi své průvodce. Ti pro ně měli připravený program a vzorně se o třídy po celou dobu starali. Součástí připraveného programu byla prohlídka školy, seznámení se s učebnami, tělocvičnou, jídelnou a dalšími částmi budovy. Deváťáci program navíc zpestřili a rozličné aktivity, jejichž cílem bylo pomocí slovního klíče najít „sladký“ poklad. Páťáci si také zasportovali v tělocvičně, vyzvedli si nové učebnice do šestého ročníku a závěrem mohli poobědvat ve školní jídelně.

Naši žáci byli plni dojmů, sdíleli mezi sebou své pocity a převládala radost, že už pro ně budova školy Na Jordáně není neznámá. Tímto bychom chtěli všem zúčastněným vyučujícím a žákům poděkovat za přípravu velmi účelného a příjemného dopoledne.

 

Za kolektiv vyučujících pátého ročníku Mgr. H. Medková

 


FOTO - DEVÁŤÁCÍ VÍTAJÍ PÁŤÁKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH DALŠÍCH AKCÍ

Bohatý program BRANNÉHO DNE

POŠTA Z KRŠKA

PROJEKT HOLOKAUST v hodinách dějepisu

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

SVÁTEK ZVÍŘAT – SKALKA pro žáky MŠ

SVÁTEK ZVÍŘAT – SKALÁČEK a PŘEŠTICKÉ FLÉTNIČKY pro veřejnost

Na Dni vědy a techniky

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti