Menu schované do tlačítka

 

Exkurze do výukového a školícího střediska firmy EKODEPON s.r.o. v Černošíně

Žáci devátého ročníku naší školy navštívili koncem května a začátkem června v rámci exkurze školící a výukové středisko společnosti Ekodepon, která se zabývá tříděním odpadu, zajišťuje dotřídění plastového odpadu, provozuje skládku odpadu a od r.2022 i moderní kompostárnu biologicky rozložitelných odpadů /mezi biologicky rozložitelný odpad patří tráva, listí, větve, kmeny, biologicky rozložitelný komunální odpad z hnědých odpadových nádob/.

Po příjezdu se naši žáci ve školícím středisku dozvěděli řadu informací týkajících se recyklace. V areálu firmy na centrálním sběrném dvoře odpad, jako kov, dřevo a další, shromažďují a poté expedují k recyklaci. Žáci si prohlédli třídící linku, kde se dotřiďují plasty na jednodruhové, následně jsou lisovány na hydraulickém lisu do balíků a dodávány do zpracovatelských závodů k materiálové recyklaci. Na závěr exkurze se vydali žáci ke skládce odpadu a také navštívili kompostárnu se sítovačkou – strojem na třídění jednotlivých frakcí materiálu. Cestou jsme z okna autobusu mohli vidět na vrcholu skládky i kompaktor, mohutný a výkonný stroj, který rozhrnuje, nahrnuje a zhutňuje odpad na skládce.

Držme se však hesla: Nejlepší je takový odpad, který vůbec nevznikne!

Doprava na exkurzi byla hrazena částečně z dotace Plzeňského kraje a částečně Základní školou Josefa Hlávky Přeštice.

Děkuji všem vyučujícím, kteří žáky na exkurzi doprovázeli. Žákům patří též poděkování za bezproblémový průběh exkurze.

Mgr. Lenka Křížová
koordinátor EVVO

 

foto

 

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Přehlídka nejlepších čtenářů 3. ročníkuNEW

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE pro prvňákyNEW

DESKOVÁ HRA ve výuce OVNEW

ATLETICKÉ SOUTĚŽE na naší škole

Den sociálních služeb se Skaláčkem a Přeštickými flétničkami

VÍTĚZSTVÍ ATLETICKÉM TROJBOJI

Exkurze do EKODEPONU v Černošíně

VYBÍJENÁ – úspěch v celorepublikovém finále

PŘEŠTICKÁ LAŤKA 2024

Projektový den s Micro:bitem

VI.B na výstavě Hádej, hledej, pozoruj

Krajské kolo v košíkové dívek opět u nás

Volejbal boduje

Vítězství v krajském kole basketbalu

Krajské finále ve volejbale

Start do světa práce (workshop)

Z akcí školní družiny

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti