Menu schované do tlačítka

 

Digitální technologie na 1. stupni ZŠ

V rámci nového RVP ZV nastaly také nové změny v předmětu informatika. Výuka se rozšířila nejen v rámci časového plánu, ale do předmětu přibyla nová témata. Informatika se nyní vyučuje ve 4. a 5. ročníku, vždy po jedné hodině. Digitální technologie vstupují do života každého z nás stále rychlejším tempem, proto je zapotřebí je poznávat, učit se s nimi pracovat a zapojit do výuky. Počítač, tablet či mobilní telefon jsou nástroji pro žáky a mohou jim být pomůckou ve studiu i v životě. Předmět informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje počítač a informační systémy. Žáci se už na 1. stupni ZŠ seznamují se základními uživatelskými počítačovými dovednostmi, aplikacemi či vyhledáváním na internetu. Nahlíží nově do problematiky práce s daty, kódování a modelů, informačních systémů. Informatika dětem dává prostor pro praktické aktivní činnosti a tvořivé učení s objevováním, spolupráci, řešení problémů a projektovou činnost.

Naše škola zakoupila několik sad nových digitálních pomůcek. Žáci mají možnost pracovat s OZOBOTY, tablety, 3Pady a robotickou stavebnicí LEGO SPIKE. Učíme se pracovat také s QR kódy, jejichž znalost se v dnešní době bere už jako samozřejmost.

Rozvoj digitální gramotnosti probíhá i v ostatních předmětech a žáci si tak v rámci mezipředmětových vztahů propojí vše do souvislostí. V rámci ostatních předmětů využívají žáci ve výuce také digitální pomůcky a pomocí nich příslušné online aplikace. Tím naplňují digitální kompetence v daném předmětu. Samozřejmostí je využívání interaktivních tabulí společně s elektronickými učebnicemi, které jsou ekvivalentem tištěných učebnic a pracovních sešitů. Propojením tabletů s interaktivní tabulí vznikne tzv. digitální třída a učitel má možnost průběžně sledovat práci žáků ve svém počítači.

Pro většinu žáků jsou hodiny informatiky ty více oblíbené a mnohým z nich nedělá práce s digitálními technologiemi problém.

 

Mgr. Kristýna Lorencová, Mgr. Naďa Květoňová
vyučující informatiky 1. stupeň ZŠ

foto

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Přehlídka nejlepších čtenářů 3. ročníkuNEW

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE pro prvňákyNEW

DESKOVÁ HRA ve výuce OVNEW

ATLETICKÉ SOUTĚŽE na naší škole

Den sociálních služeb se Skaláčkem a Přeštickými flétničkami

VÍTĚZSTVÍ ATLETICKÉM TROJBOJI

Exkurze do EKODEPONU v Černošíně

VYBÍJENÁ – úspěch v celorepublikovém finále

PŘEŠTICKÁ LAŤKA 2024

Projektový den s Micro:bitem

VI.B na výstavě Hádej, hledej, pozoruj

Krajské kolo v košíkové dívek opět u nás

Volejbal boduje

Vítězství v krajském kole basketbalu

Krajské finále ve volejbale

Start do světa práce (workshop)

Z akcí školní družiny

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti