Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Pro vstup do aplikace BAKALÁŘI lze použít pouze šifrované spojení - zabezpečený protokol https. Odkaz tedy musí být ve formátu
https://zsprestice.bakalari.cz,

starý formát http://zsprestice.bakalari.cz
není z bezpečnostních důvodů funkční
.

 

manuál

vstup

heslo

Jak spojit účty:
1. Klikněte na záložku Nástroje – Spojení účtů – Spojit s dalším účtem.
2. Zadejte přihlašovací údaje účtu, který chcete připojit.
Vysvětlivky ke zkratkám použitým v elektronické žákovské knížce najdete na liště vpravo, pod žlutým písmenkem i".
 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster