Menu schované do tlačítka

 

Den s myslivci

Ve středu 15. listopadu 2023 se uskutečnila pro žáky naší školy akce „Den s myslivci“ ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Přeštice Úhlava, s Krajským úřadem Plzeňského kraje a Agenturou ochrany přírody ze Spáleného Poříčí. Akce probíhala během celého dopoledne v Obecním lese u sv. Trojice, kam byli žáci dopraveni autobusy zajištěnými městem Přeštice. Přestože počasí ten den příliš nepřálo, akce byla nesmírně zdařilá, především zásluhou organizátorů a jejich svědomitou a pečlivou přípravou.

Pro žáky bylo připraveno pět stanovišť s různorodými okruhy tak, aby děti měly možnost během jediného dopoledne poznat co nejvíce informací z ekosystému les. Úkoly se prolínaly a navazovaly, přecházely z rostlinné do živočišné říše. Žáci řešili zábavné kvízy, přesmyčky a hádanky, měli možnost si prakticky osahat řadu živých přírodnin: liščí srst, svléknutou hadí kůži, různé parůžky, houby, plody, kůru stromů a mnoho dalších zajímavostí. Na vlastní oči viděli úly s včelím společenstvím, včetně takových zajímavostí, jako je například roztoč způsobující nemoc včel – varroázu. Zajímavé bylo také sdělování zkušeností o záchraně zraněných živočichů a jejich vypouštění zpět do přírody. Děti mohly spatřit zblízka živého ježečka a jeho specifické chování.

Žáci si obohatili své teoretické školní poznatky o lesním hospodářství, především o těžbě dřeva, významu lesa a jeho obnově, o lesních škůdcích a způsobech zachování zdravých lesních ekosystémů. Vlastníma rukama si také zkusili zasadit sazenice listnatých i jehličnatých stromků. A co žákům udělalo nečekanou radost? Byla to nejen naučná hra s dřevěnými modely hub, ale také vlastní úlovky skutečných hub, kterými se to v letošním mimořádném počasí jenom hemžilo.

Tečkou na závěr programu byla ukázka vábniček zvěře v podání zkušeného profesionála. S blížícím se polednem čekalo na žáky velice milé pohoštění – špekáčky, teplý čaj a vše, co je k opékání potřeba. Děti odcházely z lesa nabité energií, spokojené, obdržely i malé dárky.

Ráda bych za všechny zúčastněné velice poděkovala organizátorům Pavlu Jeslínkovi, Bc. Adéle Jeslínkové, Ing. Romanu Sýkorovi a všem ostatním, kteří se na zajištění programu podíleli, a také městu Přeštice za zajištění autobusů. Ze strany školy považujeme akci za nápaditou a přínosnou a především zdařile připravenou.

Za kolektiv vyučujících a žáků 5. ročníku Mgr. Helena Medková

foto

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Program na téma DOSPÍVÁNÍNEW

Příprava na návštěvu kamarádů z KrškaNEW

Účast na regionálním kole soutěže ZLATÝ ÁMOSNEW

MASOPUST v 1. třídách se vydařil

Lyžařský výcvik – VII.A, VII.D

Vliv chemických látek na zdraví člověka

ŠKOLNÍ KOLO PĚVECKÉ SOUTĚŽE na 1. stupni

Preventivní program "Nečekaná těhotenství"

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti