Menu schované do tlačítka

 

Škola Škola Škola Škola Škola

 

  ZŠ Přeštice - logo


V souladu s Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN a MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN ze 6. dubna 2021 dojde k výrazným úpravám v organizaci školního vyučování od pondělí 12. dubna 2021. Změna organizace vyučování od 12. dubna 2021 se týká zatím 1. stupně.

Organizace vyučování na 2. stupni je prozatím beze změn, tj. i nadále probíhá vzdělávání distanční formou dle zveřejněných rozvrhů.

Prezenční výuka byla rozdělena do rotace tříd po týdnu (lichý a sudý týden). V potaz byly brány jak nařízení ze strany MZDR a MŠMT, tak i provozní možnosti a navazující organizační změny ve vyučování, provozu školní družiny a školní jídelny v rámci nařízených opatření. Chápeme, že navržené organizační členění není pro všechny z Vás, rodičů, ideální, ale není v našich možnostech vyhovět všem požadavkům.

Zároveň předáváme základní informace k organizaci a způsobu testování žáků neinvazivními antigenními testy. Informace k testování budou s drobnými úpravami platné i pro 2. stupeň v případě zavedení prezenční (kombinované) výuky.

Děkujeme za stávající spolupráci a věříme v její pokračování i v době výrazných změn v organizaci vyučování.

Mgr. Petr Fornouz, ředitel školy


Výuka od 12. 4.

Rozvrhy distanční výuky

Rozvrhy distanční výuky

Testování na COVID


VOLNÁ UČITELSKÁ MÍSTA NA 2. STUPNI ZŠ OD 25. 8. 2021


Zápis dětí do 1. ročníku

 

SHRNUTÍ AKTUALIT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

NOVÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

USNESENÍ VLÁDY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ (KRIZOVÁ ŠKOLA) - pdfUPOZORNĚNÍ: Po celou dobu pobytu ve škole a při všech školních akcích mají žáci zakázáno pořizovat zvukové a obrazové dokumenty, pokud to není povoleno vyučujícím. Porušení tohoto ustanovení je bráno jako hrubé porušení školního řádu. (ŠŘ, čl. 2.3, odst. 13).


  


ŽÁDÁME RODIČE (ZÁK. ZÁST. ŽÁKŮ) O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK

PODPORA DISTANČNÍ A ON-LINE VÝUKY:
ÚČET Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA

JAK POUŽÍTAT MICROSOFT TEAMS - BROŽURA


 

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

UKLIĎME PŘEŠTICE - děkujeme za účast

Vyhodnocení dotazníku
k on-line výuce

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

Masopust v 1. ročníku

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Dárky od BESIPu pro větší bezpečnost

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ BYL VELMI ÚSPĚŠNÝ

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti