Menu schované do tlačítka

 

Škola Škola Škola Škola Škola

 

  ZŠ Přeštice - logo


 
V DEN POLOLETNÍCH PRÁZDNIN 29. LEDNA 2021 BUDOU UZAVŘENY
VŠECHNY ŠKOLNÍ BUDOVY, ŠKOLNÍ JÍDELNA A ŠKOLNÍ DRUŽINA.

USNESENÍ VLÁDY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ (KRIZOVÁ ŠKOLA) - pdf


   

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK, TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, OPATŘENÍ MŠMT K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM...


Platba za lyžařský výcvik přihlášených žáků 7. ročníku se bude vybírat až před výcvikem dle aktuální epidemiologické situace. Přihlášky žáků zůstávají v platnosti. Další informace budou zveřejněny průběžně.

UPOZORNĚNÍ: Po celou dobu pobytu ve škole a při všech školních akcích mají žáci zakázáno pořizovat zvukové a obrazové dokumenty, pokud to není povoleno vyučujícím. Porušení tohoto ustanovení je bráno jako hrubé porušení školního řádu. (ŠŘ, čl. 2.3, odst. 13).


  


ŽÁDÁME RODIČE (ZÁK. ZÁST. ŽÁKŮ) O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK

PODPORA DISTANČNÍ A ON-LINE VÝUKY:
ÚČET Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA

JAK POUŽÍTAT MICROSOFT TEAMS - BROŽURA


 

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ BYL VELMI ÚSPĚŠNÝ

VÁNOCE SE SKALÁČKEM SE LÍBILY

Za historii vánočními Přešticemi

VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA pro seniory

DIVADLO on-line

ČERTÍ ŠKOLA v 1. a 2. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti