Menu schované do tlačítka

 

Škola Škola Škola Škola Škola

 

  ZŠ Přeštice - logo


 

Výuka od 17. 5.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

OZNÁMENÍ ŘEDITELE ŠKOLY O PŘIJETÍ DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ (zápis)

VOLNÁ UČITELSKÁ MÍSTA NA 2. STUPNI ZŠ OD 25. 8. 2021NEW

DOČASNÉ ZRUŠENÍ ÚHRADY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU


UPOZORNĚNÍ: Po celou dobu pobytu ve škole a při všech školních akcích mají žáci zakázáno pořizovat zvukové a obrazové dokumenty, pokud to není povoleno vyučujícím. Porušení tohoto ustanovení je bráno jako hrubé porušení školního řádu. (ŠŘ, čl. 2.3, odst. 13).


  


ŽÁDÁME RODIČE (ZÁK. ZÁST. ŽÁKŮ) O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV

PODPORA DISTANČNÍ A ON-LINE VÝUKY:
ÚČET Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA

JAK POUŽÍTAT MICROSOFT TEAMS - BROŽURA


 

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU a PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1.9.2020

Úspěch v soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

UKLIĎME PŘEŠTICE - děkujeme za účast

Vyhodnocení dotazníku
k on-line výuce

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

Masopust v 1. ročníku

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti