Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Atletický čtyřboj - republikové finále - FOTO NEW

FLORBAL DÍVKY- okresní kolo - PROPOZICE NEW

Vlastivědný výlet 5. ročníku do Prahy

Muzikantskou cestou kolem světa

Den pro rodinu - fotogalerie

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

Škola Škola Škola Škola Škola

 

   

jídelníček                jídelníček

OZNÁMENÍ:

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu Rady rodičů konanou
v úterý 23. října 2018 od 17:00 hodin
v aule Základní školy Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146 (2. stupeň).

Valné hromady se účastní jednotliví zvolení zástupci tříd.

FLORBAL DÍVKY - PROPOZICE OKRESNÍHO KOLA

Setkání se zástupci středních škol proběhne před třídními aktivy
dne 20. 11. od 16.15 hod. do 16.55 hod. v aule ZŠ Na Jordáně 1146, Přeštice.

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice neorganizuje kroužek VESELÁ VĚDA,
poskytuje POUZE prostory ve školní budově.

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
pronajme prostory pro provozování školního bufetu.
Bližší informace u ředitele školy tel. 379 304 709.

NEWDNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY...

ZMĚNA INKASNÍHO ČÍSLA ÚČTU PRO PLATBY OBĚDŮ

 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster