Menu schované do tlačítka

 

HODINA MODERNÍ CHEMIE – FORENZNÍ ANALÝZA

Hodina moderní chemie je projekt Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která se tím snaží popularizovat chemii a moderní chemické obory. Je zdarma připraven pro žáky základních a středních škol, na naší škole si ji letos vyzkoušeli žáci 9. ročníku.

První část byla věnována daktyloskopii, nauce o papilárních liniích na bříškách prstů, pro každého jedince tak unikátní, že díky nim lze přesně podle otisku prstů určit pachatele trestních činů. Žáci byli seznámeni s postupem snímání otisků prstů, a sami si tento úkon osahali na vlastní kůži. Dále se mohli seznámit i s jinými technikami, tzv. nešpinícími, použitím listu termopapíru, a také snímání latentních otisků z předmětů.

Druhá část byla věnována DNA. Žáci byli fascinováni, a také překvapeni, jak probíhá testování látek na stopy krve, jak se ohledává místo činu a sbírají důležité mikrostopy z povrchů těles a látek. Ne vše, co vidí v televizi v různých kriminálních seriálech, je reálné. Dozvěděli se například, že test na DNA není otázkou chvilky, ale trvá to i pár dní až týdnů.

Tato hodina byla nejen velice poučná, ale byla i zábavná, a hlavně bylo na našich žácích vidět, že je i hodně zaujala. Doufám, že tím se předmět chemie stává zajímavějším a pochopitelnějším.

 

Markéta Krátká

 

foto

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Přehlídka nejlepších čtenářů 3. ročníkuNEW

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE pro prvňákyNEW

DESKOVÁ HRA ve výuce OVNEW

ATLETICKÉ SOUTĚŽE na naší škole

Den sociálních služeb se Skaláčkem a Přeštickými flétničkami

VÍTĚZSTVÍ ATLETICKÉM TROJBOJI

Exkurze do EKODEPONU v Černošíně

VYBÍJENÁ – úspěch v celorepublikovém finále

PŘEŠTICKÁ LAŤKA 2024

Projektový den s Micro:bitem

VI.B na výstavě Hádej, hledej, pozoruj

Krajské kolo v košíkové dívek opět u nás

Volejbal boduje

Vítězství v krajském kole basketbalu

Krajské finále ve volejbale

Start do světa práce (workshop)

Z akcí školní družiny

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti