Menu schované do tlačítka

 

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Rok 2021 se nese v duchu významného výročí přeštického rodáka Josefa Hlávky, neboť tento architekt a mecenáš evropského formátu se narodil 15. února 1831, tedy přesně před 190 lety. Naše základní škola, která hrdě nese Hlávkovo jméno, se rozhodla uctít jeho památku neobvyklým počinem. Zásluhou učitelů a žáků vznikl film, který se natáčel v obou budovách 1. a 2. stupně naší školy, před Hlávkovým rodným domem, u přeštického chrámu Nanebevzetí Panny Marie a také na zámku v Lužanech. Nyní už můžeme s radostí oznámit, že film je dokončený. Kvůli koronavirové pandemii však jeho vznik nebyl vůbec jednoduchý a provázela ho spousta překážek a nesnází.

Na podzim roku 2020 začal vznikat scénář k filmu o Hlávkově životě a jeho celoživotní práci očima dětí s názvem „Hovory s Josefem Hlávkou”, na kterém se podílely Mgr. Naďa Květoňová a Mgr. Pavlína Křenová. Počátkem roku 2021 se začal s osmi žáky pátého ročníku film natáčet. Situace s pandemií však nedovolila v natáčení pokračovat, a proto jsme práci museli na několik měsíců přerušit.

Mezitím vznikala výtvarná díla a prezentace o životě a díle Josefa Hlávky. Během distanční výuky žáci 4. ročníku vytvořili kresby Hlávkových staveb a žáci 5. ročníku se pokusili výtvarně zaznamenat portrét samotného Josefa Hlávky. Žáci přinášeli svá díla do školy nebo je zasílali elektronickou cestou. S ohledem na situaci jsme pro prezentaci prací nejprve zvolili výstavu na webových stránkách školy, kde můžete zhlédnout na čtyřicet výtvarných prací, ale i prezentací. V dubnu 2021 jsme výstavu prací nainstalovali v přízemí přeštické radnice a v neposlední řadě do vestibulu budovy školy v Rebcově ulici.

Pokračovat v natáčení jsme mohli až v květnu 2021. Žáci podle scénáře kladli otázky Josefu Hlávkovi, který si s nimi hlasem pana učitele Mgr. Radka Mašáta „povídá“ z pozadí obrazů a provází je svým bohatým životem. Natáčení probíhalo pouze na amatérské úrovni, nahrávalo se v různých prostorách, a proto bylo nutné sjednotit zvuk, který se dohrával formou dabingu. Velké poděkování patří paní učitelce Mgr. Nadě Květoňové, která se postarala o kameru, střih, zvuk i režii a má největší zásluhu na vzniku filmu.

Další poděkování patří učitelům naší školy, kteří žákům během distanční výuky předávali zadání výtvarných prací a projektů a následně je vyhodnocovali. Dále děkujeme všem, kteří se zapojili a přispěli ke vzniku celého projektu - především Hlávkově nadaci za možnost natáčení na lužanském zámku a paní Haně Kaufnerové, správci zámku, která nás ochotně provedla a sdělila spoustu zajímavých informací. Také děkujeme paní Věře Kokoškové a Bc. Drahomíře Valentové z Domu historie za poskytnutí pramenů, ze kterých jsme čerpali.

Slavnostní uvedení filmu za účasti hostů bylo plánováno na 14. 12. 2021. Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsme museli akci zrušit a doufáme, že až se podmínky zlepší, budeme ji moci uskutečnit. Zatím film můžete zhlédnout na stránkách naší školy. K filmu budou ještě vypracované pracovní listy a bude sloužit jako výukový materiál pro všechny žáky nejen naší školy.

Mgr. Pavlína Křenová
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

 

 

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Program na téma DOSPÍVÁNÍNEW

Příprava na návštěvu kamarádů z KrškaNEW

Účast na regionálním kole soutěže ZLATÝ ÁMOSNEW

MASOPUST v 1. třídách se vydařil

Lyžařský výcvik – VII.A, VII.D

Vliv chemických látek na zdraví člověka

ŠKOLNÍ KOLO PĚVECKÉ SOUTĚŽE na 1. stupni

Preventivní program "Nečekaná těhotenství"

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti