Menu schované do tlačítka

 

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Rok 2021 se nese v duchu významného výročí přeštického rodáka Josefa Hlávky, neboť tento architekt a mecenáš evropského formátu se narodil 15. února 1831, tedy přesně před 190 lety. Naše základní škola, která hrdě nese Hlávkovo jméno, se rozhodla uctít jeho památku neobvyklým počinem. Zásluhou učitelů a žáků vznikl film, který se natáčel v obou budovách 1. a 2. stupně naší školy, před Hlávkovým rodným domem, u přeštického chrámu Nanebevzetí Panny Marie a také na zámku v Lužanech. Nyní už můžeme s radostí oznámit, že film je dokončený. Kvůli koronavirové pandemii však jeho vznik nebyl vůbec jednoduchý a provázela ho spousta překážek a nesnází.

Na podzim roku 2020 začal vznikat scénář k filmu o Hlávkově životě a jeho celoživotní práci očima dětí s názvem „Hovory s Josefem Hlávkou”, na kterém se podílely Mgr. Naďa Květoňová a Mgr. Pavlína Křenová. Počátkem roku 2021 se začal s osmi žáky pátého ročníku film natáčet. Situace s pandemií však nedovolila v natáčení pokračovat, a proto jsme práci museli na několik měsíců přerušit.

Mezitím vznikala výtvarná díla a prezentace o životě a díle Josefa Hlávky. Během distanční výuky žáci 4. ročníku vytvořili kresby Hlávkových staveb a žáci 5. ročníku se pokusili výtvarně zaznamenat portrét samotného Josefa Hlávky. Žáci přinášeli svá díla do školy nebo je zasílali elektronickou cestou. S ohledem na situaci jsme pro prezentaci prací nejprve zvolili výstavu na webových stránkách školy, kde můžete zhlédnout na čtyřicet výtvarných prací, ale i prezentací. V dubnu 2021 jsme výstavu prací nainstalovali v přízemí přeštické radnice a v neposlední řadě do vestibulu budovy školy v Rebcově ulici.

Pokračovat v natáčení jsme mohli až v květnu 2021. Žáci podle scénáře kladli otázky Josefu Hlávkovi, který si s nimi hlasem pana učitele Mgr. Radka Mašáta „povídá“ z pozadí obrazů a provází je svým bohatým životem. Natáčení probíhalo pouze na amatérské úrovni, nahrávalo se v různých prostorách, a proto bylo nutné sjednotit zvuk, který se dohrával formou dabingu. Velké poděkování patří paní učitelce Mgr. Nadě Květoňové, která se postarala o kameru, střih, zvuk i režii a má největší zásluhu na vzniku filmu.

Další poděkování patří učitelům naší školy, kteří žákům během distanční výuky předávali zadání výtvarných prací a projektů a následně je vyhodnocovali. Dále děkujeme všem, kteří se zapojili a přispěli ke vzniku celého projektu - především Hlávkově nadaci za možnost natáčení na lužanském zámku a paní Haně Kaufnerové, správci zámku, která nás ochotně provedla a sdělila spoustu zajímavých informací. Také děkujeme paní Věře Kokoškové a Bc. Drahomíře Valentové z Domu historie za poskytnutí pramenů, ze kterých jsme čerpali.

Slavnostní uvedení filmu za účasti hostů bylo plánováno na 14. 12. 2021. Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsme museli akci zrušit a doufáme, že až se podmínky zlepší, budeme ji moci uskutečnit. Zatím film můžete zhlédnout na stránkách naší školy. K filmu budou ještě vypracované pracovní listy a bude sloužit jako výukový materiál pro všechny žáky nejen naší školy.

Mgr. Pavlína Křenová
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

 

 

AKTUALITY

Testování na COVID od 31. ledna

TERMÍNY LYŽAŘSKÝCH VÝCVIKOVÝCH KURZŮ 2022

ŠKOLNÍ ROK 21/22
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Nabídka zájmových kroužků

Radost pro seniory z Centra Clementas

Adventní návšteva v Domě historie Přešticka

Okresní kolo ve florbalu dívek

Baťůžkový projekt
aneb Pomáháme v Africe

Děti ze ŠD přejí seniorům

FILM K POCTĚ JOSEFA HLÁVKY
190. výročí narození

SKALÁČEK – VÁNOCE opět online

V Í C E   Z D E


ZAJÍMAVOSTI

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti