Menu schované do tlačítka

 

Vliv chemických látek na zdraví člověka

Dne 8. 2. 2024 navštívil naši školu český lékař a odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik MUDr. Miroslav Šuta.

S panem doktorem se můžeme setkat v některých pořadech ČT, jako je např. "Nedej se" a nebo na jeho pravidelné rubrice ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň.

Pan doktor si pro žáky 9. ročníku připravil poutavou přednášku na téma "Vliv chemických látek na zdraví člověka".

Přednáška byla rozdělena do dvou částí. V první části byli žáci seznámeni s celou řadou látek, jako např. s marihuanou, nikotinem, kofeinem, HHC, alkoholem, steroidy, léčivy, škodlivinami uvolňující se z automobilů (demonstrováno na grafech z kontrolního měření emisí z Prahy) a jejich negativními dopady na lidský organismus. Přednáška byla zpestřena obrazovou prezentací a příklady ze života. Pozornost byla také věnována životnímu prostředí a jeho vlivu na lidské zdraví.

V druhé části přednášky měli žáci možnost sepsat panu doktorovi zvídavé dotazy, kterých se sešlo opravdu velké množství. Z časových důvodů nemohly být všechny zodpovězeny, ale pan doktor žákům poskytl e-mailovou adresu, na kterou mohou svůj nezodpovězený dotaz zaslat. Žáci mají od pana doktora slíbené, že jim určitě odpoví.

Závěrem ještě jednou děkuji panu doktorovi za návštěvu naší školy a za předání cenných rad do života pro naše deváťáky.

Mgr. Miluše Majerová

foto

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Poděkování od účastníků návštěvy z KrškaNEW

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY NEW

Účast v matematické soutěži PANGEANEW

První přespolní běh pro naše atlety

Báječné Velikonoce v DPH

Návštěva Area D

Beseda – Harry Potter

Finálový florbalový turnaj v Praze

Úspěch v celostátním kole pěvecké soutěže

Přírodovědné bádání 2023/2024

Akce lezeckého kroužku

ÚSPĚCH v Přehlídce dětských recitátorů

Návštěva v SVČ Slunečnice

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti