Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Příprava na jazykové zkoušky PET pro žáky 8. a 9. tříd NEW

Letecké snímky školních budov NEW

Poznávací zájezd do Švýcarska

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI
ŽÁKY (foto)

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

PROJEKTY


Nově k porozumění cizím jazykům

 

Podpora rozvoje přírodních věd
pro žáky ZŠ Josefa Hlávky Přeštice - aktualizace

Projekt podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, registrační číslo projektu CZ.1.14/2.4.00/34.03203
 


ŠKOLNÍ MLÉKO
 

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL
 

INFORMAČNÍ CENTRA DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 


Modernizace IT vybavení ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
– cesta ke zkvalitnění podmínek výuky

Projekt podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, registrační číslo projektu CZ.1.14/2.4.00/34.03203


Úspěch v projektu s Lesy České republiky, s.p.
 
Podpora rozvoje přírodních věd
pro žáky ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Tento projekt je spolufinancován z ROP NUTS II. Jihozápad

 

ZELENÁ ŠKOLA
- projekt podporovaný Ministerstvem životního prostředí České republiky

 

 

Výsadba nové zeleně v Přešticích v parku na Severním předměstí
a rozvoj volnočasových aktivit

 

Město Přeštice postavilo za spolufinancování EU park a hřiště

 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster