Menu schované do tlačítka

 

Kroužek cvičení řeči „POVÍDÁLEK“

Tak jako každý rok, tak i letos byl na 1. stupni Základní školy Josefa Hlávky v Přešticích otevřen kroužek cvičení řeči Povídálek. Kroužek je určen především pro žáky prvních tříd, kteří mají problém s výslovností, plynulostí řeči apod. Náplní kroužku je procvičit mluvidla, zlepšit artikulaci. Provádíme různá dechová a fonační cvičení. Procvičujeme rytmizaci slov a též grafomotoriku, která též souvisí se správnou výslovností. Používáme nejrůznější pomůcky, kelímky s vodou, brčka, papírové rybičky, logopedické kartičky i logopedické pexeso.

Důležité je pravidelné procvičování mluvidel. Pokud má dítě vážnější poruchu řeči, čili neumí správně vyslovit určitou hlásku, je na místě vyhledat odborníka – klinického logopeda a s dítětem opravdu pilně cvičit. Pokud rodiče s dětmi neprocvičují, tak se výsledky nedostaví. Kroužek je prevence, jakýsi doplněk ke správné logopedické péči.

Děti kroužek baví, nejraději mají, když použiji Nutelu a natřu dětem rtíky, aby se jako mlsná kočička umyly. Rádi procvičují slova, věty, vytleskávají dle slabik pro procvičení rytmizace. Občas se naučíme i nějakou kratší básničku. Děti se postupně učí mluvit před tabulí, před publikem.

Povídálka letos navštěvují i žáci druhého ročníku, kteří se nechtěli loni rozloučit.

Jsem za to ráda a velmi mě těší, když jsou děti spokojené a jsou vidět i výsledky. Snad se Povídálek stane tradicí a poběží i v příštím roce, tentokrát již po čtvrté….

Kateřina Žítková, logopedický asistent

 

foto

foto foto

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Vítězství v krajském kole basketbaluNEW

Krajské kolo ve velejbaluNEW

Start do světa práce (workshop)NEW

Z akcí školní družinyNEW

Hodina moderní chemie – forenzní analýza

Přednáška o Jižní Americe se líbila

Parádní výlet do Anglie

Úspěchy v matematické soutěži MaSo

Digitální technologie na 1. stupni ZŠ

Závody v boulderingu

Návštěva 1. ročníku v knihovně

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – úspěch v okresním kole

VYBÍJENÁ – vítězství krajském kole

Ohlasy účastníků návštěvy z partnerské školy + FOTO
(Projekt Krško)

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti