Menu schované do tlačítka

 

Didaktická pomůcka v rámci projektu k tématu Holokaust

Druhé pololetí letošního školního roku žáci 9. ročníku Základní školy Josefa Hlávky  Přeštice věnovali přípravě didaktické pomůcky pro výuku dějepisu k tématu Holokaust.

Ve spolupráci s Domem historie Přešticka a za podpory svých vyučujících vymýšleli indicie k vybraným židovským rodinám z Přeštic, které postihl neblahý osud během 2. světové války a jejichž členové byli deportování do koncentračních táborů. Podobný osud jako židovské rodiny postihl i rodiny, kde se některý z členů zapojil do odboje (jedna z nich je součástí projektu).

Každé třídě byla přidělena jedna rodina, k nimž nám vyhledal a poskytl informace pan Tejček z DHP. Žáci informace zpracovali a vymysleli indicie, na jejichž základě je možné poznat, o kterou z přeštických rodin se jedná a jaký měla rodina příběh během 2. světové války.

Tyto indicie byly uloženy do menších kufříků. V červnu si vybrané skupinky pomůcku vyzkoušely v praxi, kdy velmi úspěšně zkoušely odhadnout osudy jednotlivých přeštických rodin.

Tyto didaktické kufříky budou v budoucnu k dispozici v DHP pro následující ročníky. Vytvářením takovéto didaktické pomůcky žáci rozvíjejí nejen znalosti o daném tématu, ale také kreativitu, učí se práci v týmu a zodpovědnosti za svěřený úkol.

Chtěly bychom tímto velmi poděkovat nejen žákům a vedení školy za pomoc při organizaci celého projektu, ale hlavně Mgr. Michalu Tejčkovi za poskytnutí podrobných informací k daným rodinám. V příštím školním roce se budeme těšit na další spolupráci, tentokrát nad tvorbou mapy kamenů zmizelých, které jsou v Přešticích postupně instalovány.

 

Mgr. Jitka Šestáková, Mgr. Barbora Pitulová

 

foto

 

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH DALŠÍCH AKCÍ

Bohatý program BRANNÉHO DNE

POŠTA Z KRŠKA

PROJEKT HOLOKAUST v hodinách dějepisu

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

SVÁTEK ZVÍŘAT – SKALKA pro žáky MŠ

SVÁTEK ZVÍŘAT – SKALÁČEK a PŘEŠTICKÉ FLÉTNIČKY pro veřejnost

Na Dni vědy a techniky

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti