Menu schované do tlačítka

 

Beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou Eliškou Mauleovou

Koncem listopadu navštívili prvňáčci Městskou knihovnu v Přešticích. Paní knihovnice Jindřiška Červená pro ně připravila besedu se spisovatelkou a ilustrátorkou Eliškou Mauleovou.

Paní spisovatelka dětem představila zajímavou a poutavou formou svoji tvorbu. Besedu zaměřila zejména na knihu Příběhy paní Vilemíny, své vypravování doplnila ukázkami četby. Děti v průběhu besedy odhalovaly kouzelné bytosti z knížky, které dětem ukazovala na velkých obrazech.

Dětem se beseda velice líbila, za spolupráci dostaly jako malou odměnu ilustrovanou záložku do knihy.

Moc děkujeme paní knihovnici za zprostředkování besedy a paní spisovatelce za hezky připravený pořad pro naše žáčky.

foto

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Přehlídka nejlepších čtenářů 3. ročníkuNEW

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE pro prvňákyNEW

DESKOVÁ HRA ve výuce OVNEW

ATLETICKÉ SOUTĚŽE na naší škole

Den sociálních služeb se Skaláčkem a Přeštickými flétničkami

VÍTĚZSTVÍ ATLETICKÉM TROJBOJI

Exkurze do EKODEPONU v Černošíně

VYBÍJENÁ – úspěch v celorepublikovém finále

PŘEŠTICKÁ LAŤKA 2024

Projektový den s Micro:bitem

VI.B na výstavě Hádej, hledej, pozoruj

Krajské kolo v košíkové dívek opět u nás

Volejbal boduje

Vítězství v krajském kole basketbalu

Krajské finále ve volejbale

Start do světa práce (workshop)

Z akcí školní družiny

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti