Menu schované do tlačítka

 

Přehlídka nejlepších čtenářů 3. ročníku

S blížícím se koncem školního roku se třetí ročníky rozhodly uspořádat „Přehlídku nejlepších čtenářů“. Z každé třetí třídy byli vybráni tři nejlepší čtenáři, kteří mají zvučný, plynulý a srozumitelný přednes textu a následně porozumí přečtenému.

Všichni žáci 3. tříd se sešli v úterý 4. června 2024 v sále ZUŠ, aby si poslechli tři pohádky, které jim přečetli vybraní spolužáci. Po každém přečtení pohádkového textu posluchači kladli jednotlivým čtenářům připravené otázky k textu.

Na základě předvedených čtenářských dovedností a porozumění přečteného textu bylo čtenářům uděleno bronzové, stříbrné a zlaté pásmo a předány knižní odměny. Děkujeme Radě rodičů za odměny a vedení ZUŠ za poskytnutí sálu.

Zlaté pásmo:
Zuzana Rybárová (III.D), Adam Čepický (III.B), Eliška Kreysová (III.A) Patrik Kašpar (III.B)

Stříbrné pásmo:
Sabina Duchoňová (III.C), Lukáš Ludvík (III.D), Hana Prokešová (III.A), Adriana Radová (III.A)

Bronzové pásmo:
Daniel Beneš (III.B), Luisa Rovná (III.D), Bohuslav Patočka (III.C), Lucie Maxová (III.C)

Všem odměněným čtenářům blahopřejeme.

Mgr. Naďa Květoňová
vyučující III.C

 

Ukliďme Česko

 

 

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH DALŠÍCH AKCÍ

Bohatý program BRANNÉHO DNE

POŠTA Z KRŠKA

PROJEKT HOLOKAUST v hodinách dějepisu

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

SVÁTEK ZVÍŘAT – SKALKA pro žáky MŠ

SVÁTEK ZVÍŘAT – SKALÁČEK a PŘEŠTICKÉ FLÉTNIČKY pro veřejnost

Na Dni vědy a techniky

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti