Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Školní družina


ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  - DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Z DRUŽINOVÝCH AKCÍ

Celodružinové akce školní družiny
Plán akcí - květen 2019

Odpoledne u hasičů
- návštěva zbrojnice profesionálních hasičů
- účastní se 1. až 4. oddělení ŠD
- termín: 6. a 7.5.,  13.30 - 14.45 hod.
- místo konání: zbrojnice HZS v Přešticích  
 
Den matek
- výroba dárečků pro maminky
- termín: 12.5. 
 
Návštěva kynologického klubu Přeštice
- ukázky výcviku psů
- termín: 15.5., 13.30 – 15.00 hod.
- místo konání: Areál kynologického klubu Přeštice
 
Atletický trojboj
- běh – skok z místa – hod míčkem
- termín: průběžně v 2. polovině května 2019
- místo konání: hřiště ZŠ Rebcova ul., sokolovna
 
Odpoledne s kouzelníkem
- interaktivní zábavná kouzelnická show s kouzelníkem Reno
- termín: 20.5., 14.00 – 15.00 hod.
- místo konání: Aula ZŠ Na Jordáně
 
Přehlídka IZS
- přehlídka složek Integrovaného záchranného systému
- účastní se 5. a 6. oddělní ŠD
- termín: 28.5., 13.30 – 15.00 hod.
- místo konání: školní hřiště ZŠ Na Jordáně
 
Den dětí
- oslava svátku dětí ve spolupráci s KKC Přeštice
- termín: 31.5., 13.30 – 15.00
- místo konání: Městský park Přeštice
 
- celoodpolední vycházky do přírody
- sportovní aktivity – hřiště, dětské hřiště, sokolovna  

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster