Menu schované do tlačítka

 

Školní družina


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY (platný od 25. 5. 2022)

TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 


 

PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Září 2023
 

  • Seznámení žáků s novým kolektivem a každodenním režimem školní družiny. Adaptace v novém prostředí, prohlídka prostor školy.
  • Seznámení s vnitřním řádem školní družiny, školní jídelny, bezpečností žáků a hygienickými návyky.
     

Duhový chodník
- kreslení na asfalt, vyhodnocení nejlepších prací
- termín: 11. 9.
- místo: Sokolovna
 

Bezpečná cesta do školy
- beseda s Městskou policií
- termín: 14. 9. : 1. - 4. oddělení ŠD Rebcova ul.
 

Ašské kostičky II
- výstava sběratele stavebnice Lego Ondřeje Balšána
- termín: 9. 9.-19. 11.
- místo: DHP Přešticka

Třídíme odpad
- veřejný rozbor směsného komunálního odpadu
- termín: 18. 9., 13.30-14.45 hod.
- místo: Masarykovo náměstí


Celoodpolední procházky v přírodě, prohlídka našeho města a okolí školy.
 


Říjen 2023

Chutě a barvy podzimu
- soutěže, výrobky z přírodních materiálů

Bezpečný pes II
- beseda a ukázky výcviku psů
- termín: 3. 10., 13.30-14.30 hod.
- hřiště ZŠ Rebcova

Dětské filmové představení
- termín: 12. 10., 13.00-15.00 hod.
- KKC Přeštice

Výstava drobného domácího zvířectva
- termín: 13. 10.
- pořádá ČSCH Přeštice

Ovoce z naší zahrádky
- soutěž o nejhezčí jablko s následnou ochutnávkou
- v odděleních ŠD

Návštěva místní knihovny
- Halloween - prohlídka knih
- termín: začátek října po odděleních ŠD


Celoodpolední procházky do přírody
 


Z akcí školní družiny

 

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

První školní den NEW

Páťáci vítají prvňáčky NEW

ARCHIV 2022/2023


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti