Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI
ŽÁKY (foto) NEW

Den s LESY ČR

Z AKCÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 17/18

Slavnostní předání jazykových certifikátů Cambridge

EXKURZE - DOLOMITY (nové foto)

KRŠKO:Zvonec a konec. Ale jen pro tento školní rok!

Vodácký kurz Otava 2018

Čilá komunikace s Krškem pokračuje

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

Školní družina


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  - DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Z DRUŽINOVÝCH AKCÍ

Celodružinové akce školní družiny
Plán akcí - červen 2018

  Den dětí
- oslava svátku dětí ve spolupráci s KKC Přeštice
- termín: 31.5. 2018, 13.30 – 15.00
- místo konání: Městský park Přeštice
 
  Člověk
- výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Přeštice
- termín: 2.6.- 25.6. 2018
- místo konání: Dům historie Přešticka
 
  Celodružinový turnaj ve vybíjené
- termín: začátek června 2018
- místo konání: Sokolovna
 
  Odpoledne ve školní družině ZŠ Na Jordáně
- návštěva 5. a 6. oddělení školní družiny v ZŠ Na Jordáně,
   prohlídka tříd a sportovišť
- termín: v polovině června 2018 po odděleních
- místo konání: ZŠ Na Jordáně
 
  Stopovačka - celoodpolední výlet do Příchovic
- plnění úkolů, prohlídka koňského výběhu
- termín: polovina června 2018
 
  Závody na koloběžkách
- slalomová trať
- termín: druhá polovina června 2018
- místo konání: třídy ŠD
 
  Beseda s Městskou policií Přeštice
- poučení o bezpečnosti o prázdninách
- termín: konec června 2018
- místo konání: ZŠ Rebcova ul.
 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster