Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Školní družina


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  - DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Z DRUŽINOVÝCH AKCÍ

Celodružinové akce školní družiny
Plán akcí - březen 2018

  Poznej své město
- termín: 5.3.2018 v 13.00- 15.00 hod.
- místo konání: město Přeštice a DH
 
  DO RE MI
- finále pěvecké soutěže ve spolupráci s vedeními ZUŠ Přeštice
   a ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
- termín: 9.3. 2018 v 13.30 – 15.00 hod.
- místo konání: ZUŠ Přeštice
- zváni jsou i rodiče soutěžících žáků
  Morana
- loučení se zimou- pálení Morany. Akce ve spolupráci s představiteli
   vedení Města a vedení ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
- termín: 21.3. 2018
- místo konání: sraz u kašny na náměstí v 13.30 hod.
- pozvánka platí i pro děti mateřských školek, DDM, rodiče žáků ŠD
   a občany našeho města
  Sněhová královna
- filmové představení pro děti
- termín: 22.3.2018 v 13.30- 15.00 hod.
- místo konání: KKC Přeštice
  Březen- měsíc knihy
- návštěva městské knihovny
- termín: druhá polovina března
  Jarní tvoření
- motýli z pedigu
- termín: konec března
- místo konání: SVČ Slunečnice Přeštice

 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster