Menu schované do tlačítka

 

Školní družina


Žádáme rodiče dětí navštěvujících školní družinu, aby od dubna do odvolání
zrušili platbu školného za školní družinu.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Z DRUŽINOVÝCH AKCÍ


 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

V den zápisu do 1. ročníku 16. 4. 2020 se konal i zápis do školní družiny budoucích žáků 1. ročníku.

Zápis současných žáků naší školy do školní družiny pro školní rok 2020/2021 bude probíhat ve školní budově 1. stupně v Rebcově ulici

ve čtvrtek 21. 5. 2020 v době od 9.00 do 12.00 a 14.00 do 17.00 hodin. Zápis je určen pro žáky současných 1. a 2. tříd.

Doplňující zápis do školní družiny bude 1. září 2020 od 9.00 do 10.30 hod. (pouze nově přistěhovalí žáci) nebo v případě volné kapacity.

Školní družina bude přijímat děti, které nastoupí v září 2020 do 1., 2. a 3. ročníku základní školy. Žáci 4. ročníku (případně 5. ročníku) budou moci využít pouze ranní provoz školní družiny v případě volné kapacity. Umístění jednotlivých oddělení školní družiny bude dle počtu přihlášených, oddělení školní družiny pro 2 - 3. ročník budou umístěna v budově Na Jordáně. Žáků 2. ročníku se bude týkat umístění v budově Na Jordáně pouze v případě naplnění kapacity oddělení v budově Rebcova.

Podmínky přijetí do školní družiny:

  • do školní družiny budou přednostně přijati žáci mající pravidelnou denní docházku
  • do školní družiny budou přednostně přijati žáci 1. ročníku
  • do školní družiny budou přednostně přijati žáci mající ranní i odpolední družinu

Zákonní zástupci budou informováni o přijetí dětí a žáků do školní družiny na začátku června. Kvůli případným změnám sledujte webové stránky školy.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
pomůcky pro žáky
NEW

Rozloučení s absolventy školy (fotogalerie) NEW

4. A uspěla v soutěži MŮJ SKŘÍTEK

Úspěch v matematické soutěži PANGEA

Výtvarná soutěž „S Kuřátkem po Evropě“

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

Netradiční průběh zápisu do 1. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster