Menu schované do tlačítka

 

Školní družina


Žádáme rodiče dětí navštěvujících školní družinu, aby od dubna do odvolání
zrušili platbu školného za školní družinu.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Z DRUŽINOVÝCH AKCÍ


 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

V den zápisu do 1. ročníku 16. 4. 2020 se bude zároveň konat i zápis do školní družiny. Týká se pouze budoucích žáků 1. ročníku.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ


Zápis současných žáků naší školy do školní družiny pro školní rok 2020/2021 bude probíhat ve školní budově 1. stupně v Rebcově ulici ve dnech:

čtvrtek 21. května od 15.30 hod. do 17.00 hod.

čtvrtek 28. května od 15.30 hod. do 17.00 hod.

Doplňující zápis do školní družiny bude 1. září 2020 od 9.00 do 10.30 hod. (pouze nově přistěhovalí žáci) nebo v případě volné kapacity.

Školní družina bude přijímat děti, které nastoupí v září 2020 do 1., 2. a 3. ročníku základní školy. Žáci 4. ročníku (případně 5. ročníku) budou moci využít pouze ranní provoz školní družiny v případě volné kapacity. Umístění jednotlivých oddělení školní družiny bude dle počtu přihlášených, oddělení školní družiny pro 2 - 3. ročník budou umístěna v budově Na Jordáně. Žáků 2. ročníku se bude týkat umístění v budově Na Jordáně pouze v případě naplnění kapacity oddělení v budově Rebcova.

Podmínky přijetí do školní družiny:

  • do školní družiny budou přednostně přijati žáci mající pravidelnou denní docházku
  • do školní družiny budou přednostně přijati žáci 1. ročníku
  • do školní družiny budou přednostně přijati žáci mající ranní i odpolední družinu

Zákonní zástupci budou informováni o přijetí dětí a žáků do školní družiny na začátku června. Kvůli případným změnám sledujte webové stránky školy.

AKTUALITY

INFORMACE - KORONAVIR

PŘEDÁVÁNÍ UČIVA ŽÁKŮM

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni 

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad


jídelníček

youtube
Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster