Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Příprava na jazykové zkoušky PET pro žáky 8. a 9. tříd NEW

Letecké snímky školních budov NEW

Poznávací zájezd do Švýcarska

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI
ŽÁKY (foto)

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

Školní družina


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  - DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Z DRUŽINOVÝCH AKCÍ

Celodružinové akce školní družiny
Plán akcí - září 2018

Seznámení žáků s novým kolektivem a každodenním režimem školní družiny. Adaptace v novém prostředí, prohlídka prostor školy.
Obeznámení s vnitřním řádem školní družiny, školní jídelny, bezpečností žáků a hygienickými návyky.
 
Duhový chodník
- kreslení na asfalt, vyhodnocení nejlepších prací
- termín: polovina září podle počasí
- místo: Městský park
 
Bezpečná cesta do školy
- beseda se strážníky městské policie
- termíny: 13.9.: 1. – 4. oddělení 1. třídy
- místo: ZŠ Rebcova ulice
 
Filmové představení pro děti
- termín: 20.9. od 13.30 – 15.00
- místo: Kino KKC Přeštice
 
Další aktivity
Celoodpolední procházky v přírodě, prohlídka našeho města a okolí školy.

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster