Menu schované do tlačítka

 

Školní družina


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY (platný od 1. 9. 2021)

TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Z DRUŽINOVÝCH AKCÍ


 

Celodružinové akce školní družiny
září 2021
 

  • Seznámení žáků s novým kolektivem a každodenním režimem školní družiny. Adaptace v novém prostředí, prohlídka prostor školy.
  • Seznámení s vnitřním řádem školní družiny, školní jídelny, bezpečností žáků a hygienickými návyky.
     

Duhový chodník
- kreslení na asfalt, vyhodnocení nejlepších prací
- termín: 8.9.2021
- místo: Sokolovna
 

Bezpečná cesta do školy
- beseda s Městskou policií
- 17.9.: 1. – 4. oddělení ŠD Rebcova ul.
- polovina září: 5. a 6. oddělení ŠD Na Jordáně
 

Další aktivity
- Celoodpolední procházky v přírodě, prohlídka našeho města a okolí školy.
 Celodružinové akce školní družiny
říjen 2021

Chutě a barvy podzimu
- soutěže, výrobky z přírodních materiálů

Poznej své město
- vědomostní soutěž pro děti s procházkou po městě
- 1.-4. oddělení ŠD
- termín: začátek října dle počasí
- pořádá KKC Přeštice

Výstava drobného domácího zvířectva
- termín: 8.10. 2021
- pořádá ČSCH Přeštice

Ovoce z naší zahrádky
- soutěž o nejhezčí jablko s následnou ochutnávkou
- v odděleních ŠD

Návštěva místní knihovny
- Halloween- prohlídka knih
- termín: 2. polovina října po odděleních ŠD

Další aktivity
- Celoodpolední procházky do přírody
 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 21/22
organizace, prázdniny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků
na 1. stupni

Přijmeme učitele matematiky
zástup, vhodné i pro studenty

PŘIHLÁŠKY NA LYŽAŘSKÝ VÝCVIKNEW

ADAPTAČNÍ KURZY 6. ROČNÍKUNEW

Kurz přípravy na jazykové zkoušky z angličtiny

Od 13.9. nebudou žáci testováni přítomnost COVID - 19

Změny konce vyučování
na 1. stupni

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH 20/21

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti