Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Školní družina


ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Z DRUŽINOVÝCH AKCÍ


Celodružinové akce školní družiny
září 2019

Seznámení žáků s novým kolektivem a každodenním režimem školní družiny. Adaptace v novém prostředí, prohlídka prostor školy.
Seznámení s vnitřním řádem školní družiny, školní jídelny, bezpečností žáků a hygienickými návyky.
 
Duhový chodník
- kreslení na asfalt, vyhodnocení nejlepších prací
- termín: polovina září podle počasí
- místo" Sokolovna
 
Týden mobility
- den s Městskou policií
- termíny: 25.9., 13.00-15.00 hod : 1. – 5. oddělení ŠD
- místo: Městský park Přeštice
 
Filmové představení pro děti
- termín: 26.9. od 13.30 – 15.00
- místo: Kino KKC Přeštice
 
Svět trpaslíka
- sbírka trpaslíků Mgr. Houfka
- termín: 14.9. - 17.11.
- místo: Dům historie Přešticka
 
Další aktivity
Celoodpolední procházky v přírodě, prohlídka našeho města a okolí školy.

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster