Menu schované do tlačítka

 

Školní družina


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Z DRUŽINOVÝCH AKCÍ


Zkušební provoz vyzvedávacího systému pro školní družinu BellHop bude spuštěn od 29.9.2020 do konce týdne (týká se budovy Rebcova). Od 5. 10. bude spuštěn systém v plném provozu.

 

Celodružinové akce školní družiny

 

září 2020

 

Seznámení žáků s novým kolektivem a každodenním režimem školní družiny. Adaptace v novém prostředí, prohlídka prostor školy.
Obeznámení s vnitřním řádem školní družiny, školní jídelny, bezpečností žáků a hygienickými návyky.
 
Duhový chodník
- kreslení na asfalt, vyhodnocení nejlepších prací
- termín: 9.9.2020
- místo: Sokolovna
 
Bezpečná cesta do školy
- beseda s Městskou policií
- termíny: .9., 13.30-14.30 hod. : 1. - 4. oddělení ŠD Rebcova ul.
- 23.9., 14.00-15.00 hod. : 5. - 6. oddělení ŠD Na Jordáně
 
Celoodpolední procházky v přírodě, prohlídka našeho města a okolí školy.

 

 

říjen 2020

 

Chutě a barvy podzimu
- soutěže, výrobky z přírodních materiálů
 
Virtuální IC (informační centrum)
- imaginární představa fungování IC Přeštice
- 13.10.2020 od 13.00 – 13.45. hod 5. oddělení ŠD Na Jordáně
- 13.10.2020 od 14.00 – 14.45. hod 6. oddělení ŠD Na Jordáně
- místo: Informační centrum KKC Přeštice  
 
Poznej své město
- vědomostní soutěž pro děti s procházkou po městě - 1.-4. oddělení ŠD
- termín: 20.10.2020 od 13.00 - 15.00 hod.
- pořádá KKC Přeštice
 
Co mě baví, mé záliby
- výtvarná soutěž v rámci filmového festivalu JUNIORFEST
- vyhlašuje KKC Přeštice  
 
Ovoce z naší zahrádky
- soutěž o nejhezčí jablko s následnou ochutnávkou
- v odděleních ŠD  
 
Návštěva místní knihovny
- Halloween- prohlídka knih
- termín: 2. polovina října 2020 po odděleních ŠD  
 
Celoodpolední vycházky do přírody

 

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...
 

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK 

ŽÁDOST RODIČE O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV 

ÚČET Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA NEW

Přihláška na lyžařský výcvik (pdf)NEW

Jak probíhaly adaptační kurzy 6. ročníku

Kroužek "A2 Key for Schools Cambridge" na 2. stupni (pdf)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti