Menu schované do tlačítka

 

Školní družina


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY (platný od 1. 9. 2021)

TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Z DRUŽINOVÝCH AKCÍ

 Celodružinové akce školní družiny
květen 2022

 

Den matek
- výroba dárečků pro maminky
 

Odpoledne u hasičů
- návštěva zbrojnice dobrovolných hasičů
- termín: 12. a 19.5., 13.30 - 14.30 hod.
- místo konání: zbrojnice SDH v Přešticích


Lehkoatletický trojboj

- běh – skok z místa – hod míčkem
- termín: průběžně v 2. polovině května
- místo konání: hřiště ZŠ Rebcova ul., sokolovna


Výstava prací žáků ZUŠ Přeštice

- termín: 2. polovina května
- místo konání: Dům historie Přešticka


O zatoulané velrybě

- hostuje divadlo „Můza“
- termín: 26.5., 14.00-15.00 hod.
- místo konání: aula ZŠ Přeštice, Na Jordáně
 

Beseda o bylinkách
- ochutnávka čajů
- termín: 31.5., 13.30-14.30 hod.
- místo konání: ZŠ Přeštice, Rebcova ul.

 

- celoodpolední vycházky za město
- sportovní aktivity – hřiště, dětské hřiště, sokolovna


 

Z akcí školní družiny

   

archiv Návštěva dětí v hasičské zbrojnici
Na čtvrtek 19. května odpoledne jsme dostali pozvání od členů Sboru dobrovolných hasičů Přeštice. Děti se na návštěvu velmi těšily - a bylo proč...
archiv Poznej svoje město
...se děti ze ŠD zúčastnily oblíbené vědomostní hry "Poznej svoje město", kterou pro ně připravilo KKC Přeštice.
archiv Den Země v Černošíně
...Měli zde možnost poznat smysl sběru a třídění odpadu, vznik bioodpadu a jeho využití.
archiv Pohádkové odpoledne
...Odpoledne začalo pohádkou, která děti zaujala a následně musely splnit úkol....
archiv Abstraktní obrazy pro zdravotní středisko
...žáci školní družiny pod vedením vychovatelek vytvořili tři abstraktní obrazy. Jedná se o malbu akrylem na plátno...
archiv Loučení se zimou ve školní družině
Každoroční loučení se zimou proběhlo ve školní družině první jarní den. Děti za bedlivého dozoru městské policie vynesly zimu v podobě Morany k řece...
archiv Děti ze školní družiny se těší na Velikonoce
Na jarní stopovačce plnili žáci školní družiny úkoly tématicky zaměřené na jaro a Velikonoce. Den si všichni užili a odměnou jim bylo...
archiv Vodnická pohádka
Po delší době měli žáci školní družiny možnost navštívit interaktivní maňáskové představení divadla Dráček „Jak se vodník chtěl ženit“.
archiv Předvánoční přání dětí školní družiny seniorům
I v letošním předvánočním čase přišly děti ze školní družiny popřát krásné vánoční svátky klientům Denního stacionáře Kristián a Domu s pečovatelskou službou v Přešticích...

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 21/22
organizace, prázdniny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Děti z družiny u hasičůNEW

HASTRMAN A DETEKTIVOVÉNEW
velký úspěch malých herců

Projektové dny informatiky

EXKURZE do SŠ OSELCE

Krajské kolo štafetového poháru

Prvňáci na besedě se spisovatelkou

Úspěch v krajském kole vybíjené

Úspěch v dopravní soutěži

1. místo ve Štafetovém poháru 2022

Vítězství v okresním přeboru ve vybíjené děvčat

Tělocvik nejsou jen metry, body a sekundy

Počítačová učebna zcela v novém

V Í C E   Z D E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti