Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Školní družina


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  - DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Z DRUŽINOVÝCH AKCÍ

Celodružinové akce školní družiny
Plán akcí - březen 2019

Vesmírná galaxie
- interaktivní divadelní představení plzeňského souboru Řimbaba
- termín: 12.3. v 14.00 – 15.00 hod.
- místo konání: aula ZŠ Na Jordáně
 
DO RE MI
- finále pěvecké soutěže ve spolupráci s vedeními ZUŠ Přeštice a ZŠ JH Přeštice
- termín: 15.3. v 13.30 – 15.00 hod.
- místo konání: ZUŠ Přeštice - zváni jsou i rodiče soutěžících žáků
 
Morana
- loučení se zimou- pálení Morany. Akce ve spolupráci s představiteli vedení Města a
   vedení ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
- termín: 21.3.
- místo konání: sraz u kašny na náměstí v 13.30 hod.
- pozvánka platí i pro děti mateřských školek, rodiče žáků ŠD a občany našeho města.
 
Dětské filmové představení
- termín: 28.3. v 13.30- 15.00 hod.
- místo konání: KKC Přeštice
 
Březen- měsíc knihy
- návštěva městské knihovny
- termín: první polovina března – po odděleních ŠD
 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster