Menu schované do tlačítka

 

Projektový den INFIS

Ve dnech 16., 18. a 20. října se žáci osmého ročníku zúčastnili projektových dnů na Střední škole informatiky a finančních služeb v Plzni.

Na začátku programu se žáci rozdělili do skupin a absolvovali celkem 4 stanoviště včetně prohlídky školy. V odborných učebnách plnili vždy úkoly pod dohledem studentů tamní školy. Vyzkoušeli si programování, dozvěděli se užitečné informace o operačních systémech a poznávali jednotlivé hardwarové součásti počítače. Prohlédli si 3D tiskárny a měli možnost vytvořit svůj první jednoduchý web či založit si fiktivní firmu.

V rámci komentované prohlídky školy se žáci seznámili s fungováním výuky na škole a mimoškolními aktivitami.

Celé dopoledne bylo plné zážitků, podnětů a překvapení.

Děkujeme organizátorům akce a studentům za skvělou přípravu rozmanitých aktivit.

Mgr. Pavlína Žižková

 

foto

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou (1. ročník)  NEW

Florbalový turnaj ČEPS CUP
Vítězství v okresním kole
 NEW

FENOMÉN FLORBAL

Den s myslivci děti ocenily

Výtvarná soutěž „Malujeme naše město“

Ocenění úspěšných žáků Plzeňským krajem

Úspěch v LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ 

Abeceda peněz

DRAVCI žáky zaujali

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti