Menu schované do tlačítka

 

Abeceda peněz

I v dnešním moderním technickém světě je třeba si uvědomovat hodnotu peněz. To by měly znát i děti. Proto u nás ve škole každoročně probíhá program na podporu finanční gramotnosti pro 2. a 4. ročník s názvem Abeceda peněz - Zvládneme to ve škole. Letos se program pro oba ročníky konal během října.

Lektoři České spořitelny seznámili žáky 2. ročníku hravou formou s tím, jakým způsobem se vydělávají peníze a na co všechno je používáme. Děti plnily zajímavé úkoly a za odměnu dostaly skutečné peníze a dáreček - pokladničku prasátko. Bylo jen na nich, zda si penízky uloží do kasičky nebo si zakoupí drobné předměty. Získané znalosti využijeme nejen v matematice, ale i v praktickém životě.

I pro žáky 4. ročníku měla lektorka z České spořitelny přichystáno mnoho materiálů a moc hezky si o všem s dětmi povídala. Největší úspěch u žáků měla s ukázkou skutečných bankovek z různých zemí. Po skončení prezentace lektorky každý z vyučujících pustil video, v rámci kterého žáci virtuálně procházeli banku a plnili různé úkoly. Děti byly moc šikovné, a tak se jim podařilo v závěru prohlídky otevřít trezor. V průběhu dalších hodin matematiky budeme pokračovat v pracovním sešitě a téma finanční gramotnosti tak neustále zařazovat do výuky.

Mgr. Věra Radilová, Mgr. Kristýna Lorencová

foto

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou (1. ročník)  NEW

Florbalový turnaj ČEPS CUP
Vítězství v okresním kole
 NEW

FENOMÉN FLORBAL

Den s myslivci děti ocenily

Výtvarná soutěž „Malujeme naše město“

Ocenění úspěšných žáků Plzeňským krajem

Úspěch v LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ 

Abeceda peněz

DRAVCI žáky zaujali

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti