Menu schované do tlačítka

 

Setkání bývalých zaměstnanců školy se stávajícími zaměstnanci

Vedení Základní školy Josefa Hlávky Přeštice zorganizovalo ve středu 18. 10. 2023 setkání bývalých zaměstnanců školy se současnými zaměstnanci. Prvotní impuls k setkání vzešel od p. Mgr. J. Šperla.

Vedení školy připravilo pro své bývalé zaměstnance program, který nebyl pouze o posezení. Již ve 14.00 hod. jsme se sešli se zájemci před budovou v Rebcově ulici, kde dříve probíhala výuka 2. stupně. Mnozí při prohlídce budovy vzpomínali, kde měla umístěné kabinety či jaká třída se nacházela v daném prostoru. Právě budova v Rebcově ulici prošla od dob, kdy zde byl umístěn 2. stupeň, největší proměnou. Dalším bodem programu byla prohlídka budovy Na Jordáně. Tu mnozí již pamatují, neboť zde působili v závěru své pedagogické práce. Velký obdiv sklízely především nové kuchyňky, venkovní učebna, zahrada a celé atrium školy.

Společné posezení bylo opravdu společenskou událostí. Mnozí z účastníků se spolu neviděli několik let a bylo rozhodně na co vzpomínat. A nejenom vzpomínat, ale i si popovídat o současnosti. Z pohledu organizátorů a z reakcí těch, kteří se setkání účastnili, mohu konstatovat, že akce se opravdu povedla a nebyla poslední.

Poděkování patří i všem, kteří se na zajištěné celé akce podíleli.

Za vedení školy Mgr. Petr Fornouz, ředitel

foto

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Vítězství v krajském kole basketbaluNEW

Krajské kolo ve velejbaluNEW

Start do světa práce (workshop)NEW

Z akcí školní družinyNEW

Hodina moderní chemie – forenzní analýza

Přednáška o Jižní Americe se líbila

Parádní výlet do Anglie

Úspěchy v matematické soutěži MaSo

Digitální technologie na 1. stupni ZŠ

Závody v boulderingu

Návštěva 1. ročníku v knihovně

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – úspěch v okresním kole

VYBÍJENÁ – vítězství krajském kole

Ohlasy účastníků návštěvy z partnerské školy + FOTO
(Projekt Krško)

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti