Menu schované do tlačítka

 

Zábavné dopoledne

Dne 6. 6. 2024 si páťáci opět připravili pro prvňáčky překvapení. Nachystali si pro ně několik stanovišť, kde plnili zadané úkoly, např. skládali měsíce, zpívali písničky, třídili odpad, sportovali. Na závěr ze získaných písmen složili slovo, za které pak dostali sladkou odměnu. Všem se akce moc líbila.

Děkujeme páťákům za celoroční spolupráci s prvňáčky.

Vyučující prvních tříd

foto

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH DALŠÍCH AKCÍ

Bohatý program BRANNÉHO DNE

POŠTA Z KRŠKA

PROJEKT HOLOKAUST v hodinách dějepisu

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

SVÁTEK ZVÍŘAT – SKALKA pro žáky MŠ

SVÁTEK ZVÍŘAT – SKALÁČEK a PŘEŠTICKÉ FLÉTNIČKY pro veřejnost

Na Dni vědy a techniky

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti