Menu schované do tlačítka

 

Škola Škola Škola Škola Škola

 

  ZŠ Přeštice - logo


Vážení rodiče, z důvodů dlouhodobějšího uzavření škol a nejasné situace s přechodem na prezenční výuku byly upraveny a doplněny rozvrhy u 3., 4. a 5. ročníku. Pro větší efektivitu distanční výuky byly ponechány skupiny ve stejném složení, byly doplněny pouze vyučovací hodiny v hlavních předmětech Český jazyk a Matematika. Platnost nového rozvrhu bude od pondělí 15. března 2021 (po jarních prázdninách). Zároveň Vás upozorňujeme, že stravování ve školní jídelně bylo odhlášeno všem žákům a v případě zájmu o stravování od 15. března je nutno stravování přihlásit (viz Informace). Další informace budou zveřejňovány průběžně.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy


Výuka od 15. 3.

Rozvrhy distanční výuky

UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY A ŠKOLNÍ DRUŽINY O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH (pdf)

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

Zápis dětí do 1. ročníku

USNESENÍ VLÁDY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ (KRIZOVÁ ŠKOLA) - pdf


   

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK, TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, OPATŘENÍ MŠMT K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM...


UPOZORNĚNÍ: Po celou dobu pobytu ve škole a při všech školních akcích mají žáci zakázáno pořizovat zvukové a obrazové dokumenty, pokud to není povoleno vyučujícím. Porušení tohoto ustanovení je bráno jako hrubé porušení školního řádu. (ŠŘ, čl. 2.3, odst. 13).


  


ŽÁDÁME RODIČE (ZÁK. ZÁST. ŽÁKŮ) O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK

PODPORA DISTANČNÍ A ON-LINE VÝUKY:
ÚČET Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA

JAK POUŽÍTAT MICROSOFT TEAMS - BROŽURA


 

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

NEWNa Josefa Hlávku nezapomínámeNEW

Masopust v 1. ročníku

Otevíráme přípravný kroužek B1 Preliminary

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Dárky od BESIPu pro větší bezpečnost

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ BYL VELMI ÚSPĚŠNÝ

VÁNOCE SE SKALÁČKEM SE LÍBILY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti