Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 17/18
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY

FOTOGALERIE TŘÍD

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

Školská rada

Složení školské rady:

Za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Mgr. Martina Hanzlíková
Ing. Erika Radová - místopředsedkyně

Za zřizovatele:
Mgr. Radek Mašát - předseda
Mgr. Jaroslav Matas

Za pedagogické pracovníky:
Mgr. Vladislava Kopřivová
Ing. Bc. Olga Volfová Naxerová

 

Školská rada byla zřízena dne 21. 12. 2005 rozhodnutím Rady města Přeštice ze dne 15.12.2005. Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Školská rada usiluje v rámci svých kompetencí také o zlepšení podmínek pro vzdělávání v naší škole.

Přispějte i vy, vážení rodiče, své podněty můžete směrovat na předsedu Mgr. Radka Mašáta, email: mas.rad@seznam.cz.

   Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster