Menu schované do tlačítka

 

Pořad Poslední Přemyslovci

Dne 1. 11. navštívil naši školu pan Libor Marek, historik, který se studiu této panovnické dynastie věnuje již několik let. Na žáky sedmých tříd čekala velmi zajímavá prezentace doplněná o různé detaily ze života posledních Přemyslovců.

Všichni přítomní se dozvěděli spoustu informací o Václavu I., Přemyslu Otakarovi I., Václavu II., Přemyslu Otakarovi II. a Václavu III. Během hodinové přednášky byli žáci aktivně zapojováni do programu. Zjistili spoustu nových poznatků o posledních Přemyslovcích, například některé překvapila zmínka o tom, že Přemyslovci dosahovali výšky kolem 170 centimetrů, byli atletické postavy, u některých se prý dokonce prokázala i snědší pleť.

U Václava III. žáky velmi zaujalo, že jeho smrt nebyla nikdy objasněna. Po zhlédnutí krátkého videa se pokoušeli alespoň hádat, kdo by oním vrahem mohl být. Děti velmi bavilo postupovat jako detektivové, ale čekala je ještě zajímavější část programu – vyzkoušení zbroje rytířů a také středověkých zbraní. Některým se až podlamovala kolena, když si na vlastní kůži vyzkoušeli tíhu meče či celé výzbroje. Kromě výzbroje s sebou pan Marek přivezl i středověké listiny a mince, které si všichni prohlíželi.

Žáci se shodli, že se jim program velmi líbil a byl pěkně připraven. Avšak největším zážitkem byla možnost vyzkoušet si středověkou zbroj a zbraně.

Veronika Felixová, Andreas Ritter, Robin Mareš (7. C)
spolupráce: Mgr. Jitka Šestáková

 

foto

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou (1. ročník)  NEW

Florbalový turnaj ČEPS CUP
Vítězství v okresním kole
 NEW

FENOMÉN FLORBAL

Den s myslivci děti ocenily

Výtvarná soutěž „Malujeme naše město“

Ocenění úspěšných žáků Plzeňským krajem

Úspěch v LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ 

Abeceda peněz

DRAVCI žáky zaujali

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti