Menu schované do tlačítka

 

Školní kolo recitační soutěže

Začátkem roku 2024 na Základní škole Josefa Hlávky Přeštice proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně. Nejprve 16. ledna vystoupili nejmladší recitátoři z prvních tříd. Přestože jsou ještě malí, zaslouží všichni pochvalu za velmi zdařilou recitaci a odvahu.

Soutěž pokračovala 30. ledna školními koly druhého až pátého ročníku. V letošním roce překvapili porotu žáci schopností zaujmout posluchače, vhodným výběrem básní, citlivým přístupem k recitovanému textu, výslovností, vhodným rytmem i intonací. Za krásné výkony byli nejšikovnější žáci odměněni knihou a diplomem. Porota nakonec vybrala dva zástupce z mladší kategorie a dva ze starší kategorie pro postup do okresního kola v Blovicích.

Všichni zúčastnění žáci naší školy si zaslouží velikou pochvalu za vzornou přípravu a výborné výkony. Našim reprezentantům přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.

Mgr. Helena Medková, Mgr. Dana Mrskošová

 

foto

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Přehlídka nejlepších čtenářů 3. ročníkuNEW

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE pro prvňákyNEW

DESKOVÁ HRA ve výuce OVNEW

ATLETICKÉ SOUTĚŽE na naší škole

Den sociálních služeb se Skaláčkem a Přeštickými flétničkami

VÍTĚZSTVÍ ATLETICKÉM TROJBOJI

Exkurze do EKODEPONU v Černošíně

VYBÍJENÁ – úspěch v celorepublikovém finále

PŘEŠTICKÁ LAŤKA 2024

Projektový den s Micro:bitem

VI.B na výstavě Hádej, hledej, pozoruj

Krajské kolo v košíkové dívek opět u nás

Volejbal boduje

Vítězství v krajském kole basketbalu

Krajské finále ve volejbale

Start do světa práce (workshop)

Z akcí školní družiny

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti