Menu schované do tlačítka

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM POLICIE ČR

Dne 25. října proběhl v aule budovy Na Jordáně další z preventivních programů Policie ČR, tentokrát jako pokračování projektu Revolution Train (známého jako protidrogový vlak).

Přednášky se zúčastnili žáci devátého ročníku, kteří se projektu o nebezpečí návykových látek zúčastnili ještě coby žáci osmého ročníku letos na jaře.

Obě akce spojuje film natočený podle skutečných událostí, kde sledujeme, jak se mladí lidé v touze po zábavě posunují od uvolňující cigarety a alkoholu v baru přes taneční drogy, až končí se závislostí v otřesných životních podmínkách bez přátel, rodiny, shánějící denně peníze na další dávku drogy krádežemi či prostitucí.

Navazující akci vedla komisařka Červenková, která pomohla žákům ujasnit si pojmy závislost, legální/nelegální, přestupek, trestný čin, trestní odpovědnost, podmíněný/nepodmíněný trest a další. Klíčové momenty z filmu doplňovala popisem života narkomanů, který zná ze své práce terénního pracovníka. Zodpověděla všechny dotazy od žáků, které zazněly v závěru přednášky.

Žáci, žákyně i pedagogický doprovod hodnotili přednášku jako velmi přínosnou a zajímavou.

Hana Volfová

foto

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Vítězství v krajském kole basketbaluNEW

Krajské kolo ve velejbaluNEW

Start do světa práce (workshop)NEW

Z akcí školní družinyNEW

Hodina moderní chemie – forenzní analýza

Přednáška o Jižní Americe se líbila

Parádní výlet do Anglie

Úspěchy v matematické soutěži MaSo

Digitální technologie na 1. stupni ZŠ

Závody v boulderingu

Návštěva 1. ročníku v knihovně

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – úspěch v okresním kole

VYBÍJENÁ – vítězství krajském kole

Ohlasy účastníků návštěvy z partnerské školy + FOTO
(Projekt Krško)

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti