Menu schované do tlačítka

 

 

ARCHIV 2021/2022        AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

   

archivROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY (FOTOGALERIE)
 
archivDEVÁŤÁCÍ VÍTAJÍ PÁŤÁKY
...Žákyně a žáci devátého ročníku připravovali během několika týdnů před koncem školního roku v hodinách občanské výchovy a pracovních činností program, který by budoucím šesťákům, novým žákům této budovy, přiblížil to nové...
archivExkurze do Národního technického muzea v Praze
V rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji zorganizovala pro naše žáky Střední a základní škola Oselce exkurzi do Národního technického muzea v Praze...
archivBranný den
V letošním roce měli žáci osmých tříd opět možnost absolvovat branný den. Přálo nám i počasí, a tak se 10. června vydalo přes 120 žáků do areálu Pod Kaštany...
archivSkaláček a Přeštické flétničky koncertovaly pro spolužáky
Společný koncert pro rodiče a veřejnost se nám vydařil, tak proč nezazpívat našim spolužákům a učitelům?...
archivDěti z družiny u kynologů
Nevšední zážitky zažily děti ze ŠD odpoledne u přeštických kynologů. Připravili si pro ně ukázky výcviku psů a jejich dovedností...
archivAni páťáci se ve školním roce 2021/2022 nenudili
Hned na začátku roku zavítal na naši školu pan Milan Zaleš s ukázkou výcviku dravců. Velmi se líbila i beseda s panem Liborem Markem o husitství...
archivVýstava dětských obrázků „Kreslím mír“
...navštívili žáci naší školy výstavu „Kreslím mír“, která od 21. 4. 2022 probíhá v Komenského centru v Přešticích. Jedná se o mezinárodní umělecký projekt o jednotě Ukrajiny a světa...
archivSlavnostní předávání jazykových certifikátů Cambridge
Slavnosti se zúčastnilo celkem 48 žáků naší školy, kteří své certifikáty získali na úrovních Pre A1 Starters a A1 Movers, A2 Key for Schools a B1 Preliminary for schools...
archivSportovní dopoledne pro mateřské školy
Jsem moc ráda, že nám doba opět umožnila spoluorganizovat sportovní akce pro obě mateřské školy...
archivExkurze do Černošína
9. ročník absolvoval exkurzi do obce Černošín, kde sídlí společnost Ekodepon s.r.o., zabývající se likvidací a dalším zpracováním odpadů...
archivJsme tým!!!
Tímto pokřikem začal projektový den žáků sedmých ročníků a končil po pětihodinovém programu, který byl plný úkolů, her a činností vedoucích k stmelení kolektivu, vlastním třídním pokřikem...
archiv Exkurze do Lidic a Terezína
Dne 6. 6. 2022 se vybraní žáci devátých ročníků zúčastnili dějepisné exkurze do Lidic a Terezína. Tato exkurze navazovala na úspěšný projektový den „Holokaust“...
archiv Sportovní den v prvním ročníku
Děti změřily své síly a schopnosti ve třech atletických disciplínách: v hodu míčkem do dálky, ve skoku dalekém a ve sprintu na 50 m.
archiv Výlet na vodní hrad Švihov
Ve čtvrtek 9. 6. vyrazili druháci na školní výlet na hrad Švihov. Paní průvodkyně je provedla hradem a poutavě přiblížila zajímavosti ze života ve středověku...
archiv Atletický trojboj se vydařil
... Jednalo se o okresní kolo soutěže, kde se smíšená družstva utkávají ve třech atletických disciplínách. Přijelo celkem osm družstev po čtyřech závodnících, vždy dvě dívky a dva hoši v družstvu...
archiv Úspěch v okresním kole florbalu
...okresní kolo florbalu určené žákům 4. a 5. ročníku, kde mohla startovat smíšená družstva.
archiv Krajské kolo poprvé basketbalu u nás
 
archiv Úspěchy v okresním i krajském kole Poháru rozhlasu
Třiapadesátiletý ročník PR se konečně uskutečnil v plném rozsahu a odstartoval po roční přestávce okresními koly.
archiv „Přijíždí k nám VEČERNÍČEK“ - společný koncert souborů
V letošním roce se mohl konečně uskutečnit tradiční koncert Skaláčku, Přeštických flétniček a tentokrát ještě se sborem Skalka. V další části dne probíhaly různé soutěže, ve kterých se prostřídali žáci jednotlivých tříd.
archiv Projektový den HOLOKAUST
...Zúčastnili se ho žáci devátých tříd, kteří si připravili zajímavé a poučné projekty, které se všem líbily. V další části dne probíhaly různé soutěže, ve kterých se prostřídali žáci jednotlivých tříd.
archiv Velký úspěch malých herců
...sehráli žáci z dramatického kroužku naší školy za hudebního doprovodu Přeštických flétniček představení s názvem HASTRMAN A DETEKTIVOVÉ.
archiv Tělocvik nejsou jen metry, body a sekundy
Také tělocvik ! …Když tělocvik nejsou jen metry, body a sekundy,když dáte dětem možnost se pohybově vyjádřit,vytvořit vlastní skladby,...
archiv Návštěva 3. ročníku u včelařů
Žáci 3. ročníku se zúčastnili programu „O včelách“, který pro ně zajistila společnost Accolade v Panattoni Parku Přeštice. Od renomovaného včelaře a učitele včelařství Augustina Uváčika se žáci dozvěděli o chovu včel...
archiv Exkurze 1. ročníku do ZOO Plzeň
...V rámci výuky 1. ročníku se žáci seznamují s hospodářskými zvířaty, jejich "rodinkami" a užitkem chovu pro člověka. Výukový program s průvodcem na STATKU v ZOO Plzeň byl pro děti skvělým zážitkem,...
archiv Výchovný koncert ZUŠ pro 1. a 2. ročníky
Žáci ZUŠ Přestice si připravili za doprovodu svých učitelů program různých skladeb a písní. Slyšeli jsme zahrát několik hudebních nástrojů, např. klarinet, trumpeta, kytara, housle, akordeon atd...
archiv Počítačová učebna zcela v novém
V rámci projektu „Učíme se moderně II“, který volně navázal na obdobný projekt na 1. stupni, byla kompletně obnovena počítačová učebna na 2. stupni. Původní učebna sloužila ke svému účelu více jak 15 let...
archiv Projektové dny informatiky
...V projektové výuce „Roboti už tady jsou“ se žáci nejprve seznámili s pojmy z techniky, robotiky, informačních a komunikačních technologií. Proběhla diskuse o využití robotiky v běžném životě. ...
archiv EXKURZE do SŠ OSELCE
...Mohli si prohlédnout školu jako takovou, ale hlavně specializované učebny a dílny praktického výcviku oborů – truhlář, umělecký kovář a zámečník a mechanik opravář motorových vozidel...
archiv Krajské kolo štafetového poháru
...Děti z přeštické školy si v krajském kole doběhly pro 9. místo z 16 zúčastněných štafet a škol Plzeňského kraje!...
archiv Prvňáci na besedě se spisovatelkou
...aby se zúčastnili besedy „ Jak vzniká kniha“ se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Děti se dozvěděly poutavé informace o hledání námětů pro psaní knihy,...
archiv KRAJSKÉ KOLO VE VYBÍJENÉ 2021/2022
...V poločase jsme vedli 6:4, ale ve druhé půli jsme o vedení přišli. Nakonec byl počet vybitých vyrovnaný 13:13. V prodloužení jsme ale nenechali nic náhodě a vítězství 7:1 nám pověsilo na krk bronzové medaile.
archiv Úspěch v okresním kole dopravní soutěže
Dne 6.5.2022 se konalo v Blovicích okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Obě naše družstva obsadila ve své kategorii krásné 2. místo.
archiv 1. místo ve Štafetovém poháru 2022
...Nejprve vše vypadalo tak, že se ani závod neuskuteční, byly přihlášeny pouze dvě školy. Nakonec bylo vše jinak a celkem se akce zúčastnilo šest škol z našeho okresu...
archiv Vítězství v okresním přeboru ve vybíjené děvčat
Zúčastnili Okresního přeboru žákyň 4. a 5. ročníku ve vybíjené dívek. Soutěž se konala v tělocvičně ZŠ Chlumčany. Domácí družstvo ZŠ Chlumčany, dále ZŠ Merklín,...
archiv Anglické hláskování
Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se konala v budově 1. stupně v Rebcově ulici mezi žáky 5. ročníku soutěž v anglickém hláskování „SPELLING“.
archivÚspěch v Okresním přeboru v minikopané
Naše mužstvo obsadilo krásné druhé místo. Blahopřejeme!
archiv Projektový den na Gymnáziu Plzeň, Mikulášské náměstí
Ve čtvrtek 24. března se 40 žáků 8. tříd naší školy zúčastnilo projektového dne na Gymnáziu Plzeň, Mikulášské náměstí 23. Učitelé tamní školy pro děti připravili činnosti ve čtyřech kroužcích – robotika, fyzika, biologie a chemie.
archiv Jak probíhal zápis do prvního ročníku
Zápis do 1. ročníku se na naší škole konal ve čtvrtek 7. 4. 2022 a jsme moc rádi, že letos ho neprovázela žádná omezení jako v posledních letech.
archiv Velikonoce v Domě historie Přešticka
Krátce před Velikonocemi se žáci třetího a čtvrtého ročníku ZŠ J. Hlávky Přeštice zúčastnili v Domě historie Přešticka připraveného velikonočního programu. Pod vedením lektorů si na několika připravených stanovištích vyzkoušeli zdobení kraslic...
archiv Páťáci při akci Ukliďme česko
...Děti se vybavily pracovním oblečením, nářadím a s velkým elánem se pustily společně s vyučujícími do úklidu areálu 1. stupně ZŠ včetně travnatých ploch a školního hřiště. Počasí nám přálo, žáci pracovali s chutí a radostí...
archiv Šestý ročník - Ukliďme Česko
Chlapci a děvčata vybaveni rukavicemi, pytli a pracovním náčiním vyrazili do práce. Počasí nám naštěstí přálo. Nadšení bylo v kolektivu na počátku jako šafránu. To se ale v průběhu změnilo. Žáci byli rádi, že mohou být na čerstvém vzduchu...
Preventivní program: Bolest jménem šikana
Prevence šikany je tématem, kterému se v naší škole dlouhodobě intenzivně věnujeme. Na toto téma proběhl v průběhu března 2022 vzdělávací seminář společnosti ACET, s.r.o., jímž prošli všichni žáci 6. a 7. ročníku.
 Životem bez závislostí (preventivní program)
Většina z nás si život bez závislosti nedokáže představit. Tím ale samozřejmě myslím například závislost na čtení knih, sportu, kamarádech, nebo čokoládě. Co když se ale závislost stane problémem...
archiv Úspěch v okresním kole v odbíjené
5. 4. 2022 se v našich tělocvičnách opět sešla vybraná družstva dívek a chlapců okresu, tentokrát aby poměřila svoje síly a dovednosti v odbíjené...
archiv Pověsti
- pořad Pověsti s historikem panem Liborem Markem, kterého se zúčastnili žáci čtvrtého ročníku...
archiv Vítězství v okresním přeboru ve vybíjené
Ve středu 30. 3. 2022 jsme se vypravili na Okresní přebor ve vybíjené žáků 4. a 5. ročníků ZŠ do Stoda...
archiv Výhra v krajském i celostátním kole pěvecké soutěže
... Postupující žáci jsou ze třídy 5.A paní učitelky V.Kopřivové. Výborně reprezentovali naši školu a obsadili skvělá přední místa. 1. místo si vyzpíval Erik Bajraktari a 2. místo Klára Radová, oba s postupem do celostátního kola.
archiv Pod koši
se po 2 letech utkala družstva starších žáků a žákyň z celého okresu. Z původně přihlášených 8 družstev nakonec dorazila jen 4 družstva v každé kategorii, ale ani tento fakt neubral nic z bojovné a radostné atmosféry turnaje.
archiv Úspěch v okresním kole recitační soutěže
...se vítězové školního kola recitační soutěže ze ZŠ Josefa Hlávky Přeštice zúčastnili recitační přehlídky okresního kola v Blovicích.
archivLyžařský kurz VII.A a VII.C (FOTO)
archivLyžařský kurz VII.B (FOTO)
archiv Návštěva SVČ Slunečnice se vydařila
...Děti se hravou formou seznámily s různými řemesly a nástroji, které při práci řemeslníci používají. Měly též možnost vyrobit si vlastní výrobek. Při jeho výrobě si vyzkoušely použití jednoduchého nářadí...
archiv Krajské finále florbalového turnaje
Po dlouhé sportovní přestávce se naše škola představila na turnaji v Plzni. Jednalo se o krajské finále turnaje ČEPS cup ve florbale,...
archiv Přikrmování ptáků v zimě
... Znalosti z učiva o ptácích využili tak v praxi. Krmítko v atriu školy plnili žáci slunečnicovými semínky, na větve okolních stromů přivazovali větší i malé lojové koule se semínky...
archiv ŠKOLNÍ KOLO PĚVECKÉ SOUTĚŽE 2022
...V letošním roce zazpívalo 50 vybraných „skřivánků“ z třídních kol a to před porotou, která výběr těch nejlepších neměla lehký.
archiv Školní kolo recitační soutěže
...V letošním roce překvapili porotu žáci schopností zaujmout posluchače, vhodným výběrem básní, citlivým přístupem k recitovanému textu, výslovností, vhodným rytmem i intonací.
archiv Kroužek cvičení řeči „Povídálek“
...kroužek pro žáky prvních ročníků zaměřený na logopedickou prevenci Povídálek. O kroužek byl velký zájem, a proto musel být rozdělen do dvou dnů v týdnu...
archivLyžařský kurz 21.–25.2. (FOTO)
archiv Baťůžkový projekt aneb Pomáháme v Africe
Naše baťůžky symbolicky před Vánocemi, jako dárečky našim africkým kamarádům, odcestovaly do centrály Mary´s Meals v Brně, odkud poputují dále do Malawi. Děkujeme všem dětem, rodičům i kolegům učitelům, kteří se do projektu zapojili.
archiv Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození
Rok 2021 se nese v duchu významného výročí přeštického rodáka Josefa Hlávky, neboť tento architekt a mecenáš evropského formátu se narodil 15. února 1831, tedy přesně před 190 lety. Naše základní škola, která hrdě nese Hlávkovo jméno, se rozhodla uctít jeho památku neobvyklým počinem...
archiv Moje cesta na svět
Před besedou děti obdržely detektivní úkol (zjistit údaje o svém narození), který je měl naladit a připravit na dané téma...
archiv Radost předaná do Domova pro seniory Clementas v Janovicích nad Úhlavou
V předvánočním čase se děti z 1. stupně se svými vyučujícími s velkým nadšením pustily do výroby vánočních přáníček pro babičky a dědečky, o které dlouhodobě pečují zaměstnanci v Domově pro seniory Clementas.
archiv Adventní návštěva v Domě historie Přešticka
I letos navštívila děvčata 6. ročníku, v době adventní, Dům historie Přešticka...
archiv Předvánoční přání dětí školní družiny seniorům
I v letošním předvánočním čase přišly děti ze školní družiny popřát krásné vánoční svátky klientům Denního stacionáře Kristián a Domu s pečovatelskou službou v Přešticích...
archiv SKALÁČEK – VÁNOCE opět online
...Nahrávka byla použita při online Rozsvícení Vánočního stromu v Přešticích a posíláme ji také online seniorům do Domu s pečovatelskou službou Přeštice a do Denního stacionáře pro dospělé osoby a seniory KRISTIÁN.
archiv„Čertí škola“ u druháčků
Rok utekl jako voda a opět si žáci ve 2. třídách zpříjemnili výuku „Čertí školou“. Děti se ve čtvrtek 2. 12. a v pátek 3. 12. do školy velmi těšily...
archivPRVŇÁČCI V ČERTÍ ŠKOLE
Se začátkem adventu se 1.třídy proměnily na tři dny v Čertí školu. Žáci se oblékli do kostýmů čertů i andělů a řešili přímo čertovské úkoly...
archivOkresní kolo ve florbalu dívek
Přeštice, 9. listopadu 2021
archivDruháci na besedě se spisovatelkou
...kde byla pro ně připravena beseda s paní spisovatelkou Dankou Šárkovou, autorkou nejen dětské beletrie.
archivKrajské finále v přespolním běhu – Plzeň 19. 10. 2021
Dne 19. 10. jsme se díky postupu z okresního kola v přespolním běhu zúčastnili krajského finále, které se konalo v Plzni v Borském parku. Po velmi úspěšném okresním kole, do toho závodu postoupili všechny věkové kategorie 2. stupně naší základní školy.
archivLogická olympiáda - postup do FINÁLE v PRAZE
Z naší školy se letos účastnilo soutěže celkem 95 žáků i žákyň. Školní i krajské kolo 1. a 2. tříd se řešilo pouze online.
archivDomácí mazlíček a péče o něj
Začátkem listopadu jsme s našimi prvňáčky využili nabídku Středisko volného času Slunečnice zúčastnit se vzdělávacího programu „Domácí mazlíček a péče o něj“.
archivSetkání se spisovatelem Janem Opatřilem
...Pan spisovatel se dětem představil, vyprávěl jim o svých dětských zálibách, především o zájmu o ryby, které v dospělosti vyvrcholily jeho spisovatelskou činností z oblasti rybaření. Představil dětem svoji sérii knih...
archivNávštěva JUNIORFESTU 2021
...Žáci 1. stupně naší školy jsou jeho pravidelnými diváky a i v tomto roce tomu nebylo jinak...
archivABECEDA PENĚZ
...Zajímavou formou vysvětlila dětem, co jsou příjmy a výdaje, jak nakupovat, šetřit peníze a zapojila je také do interaktivního programu, který se všem moc líbil....
archivInspirativní návštěva knihovny
...Žáci byli překvapeni, že v knihovně najdou i nové knihy s interaktivním perem, stavebnice, tematické kufříky a časopisy. Po seznámení s organizací knihovny si mohli žáci zkusit sami vyhledat knihy podle žánrů...
Úspěch přespolních běžců z 1.stupně
V úterý 5. 10. jsme se po dlouhé sportovní odmlce zúčastnili tradiční podzimní soutěže, Okresního finále v přespolním běhu v Chlumčanech. Po nominačních bězích první stupeň naší školy reprezentovalo sedm vybraných soutěžících...
archivDravci a sovy v naší škole
Dne 6. 10. 2021 nás na 1. stupni opět po dvou letech navštívil pan Milan Zaleš s ukázkou výcviku dravců a sov. Žáci 1. – 5. ročníku se mohli seznámit se způsobem života a lovu několika dravců.
archivComeback na stupně nejvyšší
A to doslova. Po vynucené covidové pauze se vypravili nejlepší vytrvalci z naší školy poměřit svoje síly s ostatními žáky z okresu v přespolním běhu. V soutěži družstev se podařilo zvítězit ve všech kategoriích.
archivPředávání certifikátů Cambridge
Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili celkem 43 žáci naší školy, kteří obdrželi své zasloužené certifikáty v úrovních YLE (Young Learners Exams) Starters a Movers, dále A2 Key for Schools a B1 Preliminary for Schools.
archivExkurze žáků osmého ročníku do ZOO Praha
V úterý 21. září si žáci osmého ročníku v praxi ověřili, co všechno si o zvířatech zapamatovali z učiva zoologie z loňského roku. ...
archivAdaptační kurzy 2021
I letošní nový školní rok zahájili všichni žáci šestého ročníku adaptačním kurzem. Tento projekt má v naší škole již několikaletou tradici a velmi se osvědčil při práci s novými kolektivy šestých tříd, které přicházejí na druhý stupeň....

archiv

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou (1. ročník)  NEW

Florbalový turnaj ČEPS CUP
Vítězství v okresním kole
 NEW

FENOMÉN FLORBAL

Den s myslivci děti ocenily

Výtvarná soutěž „Malujeme naše město“

Ocenění úspěšných žáků Plzeňským krajem

Úspěch v LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ 

Abeceda peněz

DRAVCI žáky zaujali

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti