Menu schované do tlačítka

 

logo

Počítačová učebna zcela v novém

V rámci projektu „Učíme se moderně II“ č. CZ.06.4.59/0.0/0./16_075/0016464, který volně navázal na obdobný projekt na 1. stupni, byla kompletně obnovena počítačová učebna na 2. stupni. Původní učebna sloužila ke svému účelu více jak 15 let.

Součástí projektu a získání dotačních prostředků byla kompletní dodávka veškeré počítačové techniky, moderních úsporných monitorů a také rozšíření stávající technické kapacity. Učebna byla vybavena i novým nábytkem tak, aby každé pracovní místo bylo samostatně, ergonomickými židlemi. Při soutěži o dodávku počítačové techniky se podařilo výslednou cenu snížit bez ovlivnění kvality dodávky. Celkové náklady použité z dotačních prostředků pro zvýšení kvality jedné z klíčových aktivit-digitální kompetence, činily 851 278 Kč vč. DPH. K těmto prostředkům je nutno přičíst i vlastní investice, které byly souběžně dány ze strany školy. Jednalo se o opravy omítek a vymalování, odstranění staré podlahy a pokládku antistatického lina. Tyto náklady činily 146.456,- Kč vč. DPH.

K novému pojetí výuky informatiky a dalšímu rozvoji digitálních kompetencí jsme se připravili novou technikou, která je odpovídající dnešní době a vývoji. Snad bude sloužit alespoň polovinu doby, jako ta původní. Technický vývoj nejde již rychle dopředu, ale přímo skokově. Proto je nutno nezaváhat a na tento vývoj připravit i naše žáky.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

(březen 2022)

Počítačová učebna - foto 01

Počítačová učebna - foto 02 

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Vítězství v krajském kole basketbaluNEW

Krajské kolo ve velejbaluNEW

Start do světa práce (workshop)NEW

Z akcí školní družinyNEW

Hodina moderní chemie – forenzní analýza

Přednáška o Jižní Americe se líbila

Parádní výlet do Anglie

Úspěchy v matematické soutěži MaSo

Digitální technologie na 1. stupni ZŠ

Závody v boulderingu

Návštěva 1. ročníku v knihovně

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – úspěch v okresním kole

VYBÍJENÁ – vítězství krajském kole

Ohlasy účastníků návštěvy z partnerské školy + FOTO
(Projekt Krško)

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti