Menu schované do tlačítka

 

Ukliďme Česko

Dne 7.4. 2022 se konala v areálu naší školy a jejím blízkém okolí akce s názvem ,,Ukliďme Česko“. Zúčastnili se jí žáci šestých ročníků v rámci hodin pracovních činností a tělesné výchovy.

Chlapci a děvčata vybaveni rukavicemi, pytli a pracovním náčiním vyrazili do práce. Počasí nám naštěstí přálo. Nadšení bylo v kolektivu na počátku jako šafránu. To se ale v průběhu změnilo. Žáci byli rádi, že mohou být na čerstvém vzduchu a že je jejich práce za nimi vidět. Černé pytle na odpad se překvapivě rychle plnily a děti je pilně zavazovaly. Během úklidu se občas objevila i nějaká kuriozita, která děti i učitele upřímně pobavila. Všichni zúčastnění se do práce poctivě zapojili a čas vyměřený na úklid byl využit na maximum.

Velké poděkování patří nejen dětem, ale i všem učitelům, kteří se na akci podíleli. Závěrem jsme pořídili pár společných fotografií a děti se vracely do školy s pocitem, že dělaly něco, co mělo smysl.

Mgr. Renáta Lukášová, Mgr. Magdaléna Trhlíková

 

 

Ukliďme Česko

 

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 21/22
organizace, prázdniny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Děti z družiny u hasičůNEW

HASTRMAN A DETEKTIVOVÉNEW
velký úspěch malých herců

Projektové dny informatiky

EXKURZE do SŠ OSELCE

Krajské kolo štafetového poháru

Prvňáci na besedě se spisovatelkou

Úspěch v krajském kole vybíjené

Úspěch v dopravní soutěži

1. místo ve Štafetovém poháru 2022

Vítězství v okresním přeboru ve vybíjené děvčat

Tělocvik nejsou jen metry, body a sekundy

Počítačová učebna zcela v novém

V Í C E   Z D E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti