Menu schované do tlačítka

 

Exkurze do Národního technického muzea v Praze

V rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji zorganizovala pro naše žáky Střední a základní škola Oselce exkurzi do Národního technického muzea v Praze.

Dne 14. června 2022 nastoupilo 50 žáků osmého ročníku do autobusu a vyrazilo do Prahy. Kromě stálé expozice je čekala výstava architekta Bedřicha Feuersteina, dále optika, záznamová média, závodní auta a mnoho dalších.

Žáci si expozice procházeli dle svého zájmu. Cestou zpět je ještě čekalo překvapení v podobě plně hrazeného oběda u McDonalda na Rudné.

Celá akce probíhala jako na drátkách a žáci se vrátili plní dojmů. Poděkování patří Střední a základní škole Oselce, že nás do projektu zapojilo, a zvláštní poděkování paní magistře Zahrádkové, která učí na oselecké škole, že vše skvěle zorganizovala a byla nám milou průvodkyní.

V. Kašpar

 

 

Exkurze do technického muzea

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou (1. ročník)  NEW

Florbalový turnaj ČEPS CUP
Vítězství v okresním kole
 NEW

FENOMÉN FLORBAL

Den s myslivci děti ocenily

Výtvarná soutěž „Malujeme naše město“

Ocenění úspěšných žáků Plzeňským krajem

Úspěch v LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ 

Abeceda peněz

DRAVCI žáky zaujali

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti