Menu schované do tlačítka

 

Exkurze do Národního technického muzea v Praze

V rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji zorganizovala pro naše žáky Střední a základní škola Oselce exkurzi do Národního technického muzea v Praze.

Dne 14. června 2022 nastoupilo 50 žáků osmého ročníku do autobusu a vyrazilo do Prahy. Kromě stálé expozice je čekala výstava architekta Bedřicha Feuersteina, dále optika, záznamová média, závodní auta a mnoho dalších.

Žáci si expozice procházeli dle svého zájmu. Cestou zpět je ještě čekalo překvapení v podobě plně hrazeného oběda u McDonalda na Rudné.

Celá akce probíhala jako na drátkách a žáci se vrátili plní dojmů. Poděkování patří Střední a základní škole Oselce, že nás do projektu zapojilo, a zvláštní poděkování paní magistře Zahrádkové, která učí na oselecké škole, že vše skvěle zorganizovala a byla nám milou průvodkyní.

V. Kašpar

 

 

Exkurze do technického muzea

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH  21/22

Skaláček na Dni sociálních služeb NEW

Přivítání prvňáčků 1.9.

Adaptační kurzy v 6. ročníku

Páťáci přivítali prvňáky

Nabídka zájmových kroužků

Deváťáci přivítali páťáky (červen)

Exkurze do Národního technického muzea

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY (foto)

ARCHIV 21/22


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti