Menu schované do tlačítka

 

Zápis do 1. ročníku v Základní škole Josefa Hlávky Přeštice

Zápis do 1. ročníku se na naší škole konal ve čtvrtek 7. 4. 2022 a jsme moc rádi, že letos ho neprovázela žádná omezení jako v posledních letech. Velice jsme se těšili na budoucí prvňáčky, kteří se zápisu opět mohli osobně účastnit a jejich přítomnost ve slavnostní zápisový den oživila školní třídy a chodby.

Vlastnímu zápisu předcházely návštěvy předškoláků v 1.třídách a konzultace vyučujících 1. stupně s rodiči v jednotlivých mateřských školách celé spádové oblasti. Od 21. března byl spuštěn elektronický rezervační systém, přes který se rodiče přihlašovali k zápisu na konkrétní čas. Samotný zápis pak probíhal ve školní budově v Rebcově ulici, kde se zapisovalo na osmi stanovištích ve čtyřech třídách. Samostatná učebna byla vyhrazena pro odklady školní docházky a administrativu. Rodiče si mohli rovněž podat přihlášku i do školní družiny.

Budoucí prvňáčky přivítali vyučující ve slavnostně vyzdobených třídách. Některé děti bez obav předvedly, co umí, některé musely překonat počáteční nervozitu. Velkou oporou jim byli nejen rodiče, ale také paní učitelky z mateřských škol. Za svoji snahu byly děti odměněny – dostaly omalovánky a vlaječku s logem školy, upomínkový list a drobné dárky od sponzorů.

Pro příští školní rok 2022/2023 bylo zapsáno celkem 94 dětí, počítáme s otevřením 4 prvních tříd. Velký zájem jsme zaznamenali o kroužek anglického jazyka, který na naší škole probíhá od 1. ročníku. Protože počet zájemců je vyšší než je možná kapacita, o přijetí rozhodne losování. Seznam přijatých zájemců bude zveřejněn na webu školy 4. 5. 2022 pod stejnými registračními čísly, která byla přidělena u zápisu.

Věříme, že si děti u zápisu užily svůj slavnostní den a těšíme se, až je 1. září 2022 v naší škole přivítáme jako školáky.

 

Mgr. Pavlína Křenová, zást. ředitele pro 1. stupeň
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

 

 

Zápis do 1. ročníku

 

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 21/22
organizace, prázdniny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Děti z družiny u hasičůNEW

HASTRMAN A DETEKTIVOVÉNEW
velký úspěch malých herců

Projektové dny informatiky

EXKURZE do SŠ OSELCE

Krajské kolo štafetového poháru

Prvňáci na besedě se spisovatelkou

Úspěch v krajském kole vybíjené

Úspěch v dopravní soutěži

1. místo ve Štafetovém poháru 2022

Vítězství v okresním přeboru ve vybíjené děvčat

Tělocvik nejsou jen metry, body a sekundy

Počítačová učebna zcela v novém

V Í C E   Z D E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti