Menu schované do tlačítka

 

DEVÁŤÁCÍ VÍTAJÍ PÁŤÁKY

Ve dnech 27. a 28. června 2022 proběhla v budově druhého stupně ZŠ akce Deváťáci vítají páťáky. Žákyně a žáci devátého ročníku připravovali během několika týdnů před koncem školního roku v hodinách občanské výchovy a pracovních činností program, který by budoucím šesťákům, novým žákům této budovy, přiblížil to nové, co je zde v příštích čtyřech letech školní docházky čeká.

V kostýmech a rekvizitách Havajců, čarodějnické školy v Bradavicích, olympioniků, trosečníků a v kostýmech vystihujících různé země světa ukázali vycházející žáci páťákům vnitřní i venkovní prostory školy – tělocvičnu, odborné učebny, venkovní učebnu, jídelnu. V tematicky laděných aktivitách prošli páťáci např. ochutnávkou mexických pokrmů a havajských koktejlů, chemickým pokusem, střelbou na cíl, překážkovou dráhou, byli „otestováni“ znalostí o W. A. Mozartovi, prošli coby nevidomí stezkou s navigátorem a četli v Braillově písmu pojmenovaném po francouzském učiteli, hledali poklad zakreslený v mapě budovy, zahráli si famfrpál. Nechyběly obrázkové skládačky, práce s mapou, kvíz z angličtiny, poradili si v simulované krizové situaci a zajištěn byl i pohyb všeho druhu – plazení, šplhání, přeskoky, hody na koš, posilování, běh, klokaní skok za hudby australských AC/DC a také tarzanovské zhoupnutí z bodu A do bodu B. Mezi odměnami jsme mohli vidět vlastnoručně malované olympijské medaile nebo havajské věnce.

Děkuji žákyním a žákům devátých tříd, kteří věnovali přípravě nemalé úsilí. Nebylo vynaloženo nadarmo. Dle spokojených výrazů páťáků a jejich doprovázejících učitelek lze soudit, že odcházeli spokojeni. Deváťáci během příprav posílili své tvůrčí a organizační dovednosti, největší lekcí však byla spolupráce. Díky patří i učitelkám a učitelům, kteří se na přípravě a realizaci podíleli.

Příštím ročníkům ZDAR

Hana Volfová

 

 

FOTO - DEVÁŤÁCÍ VÍTAJÍ PÁŤÁKY

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH  21/22

Skaláček na Dni sociálních služeb NEW

Přivítání prvňáčků 1.9.

Adaptační kurzy v 6. ročníku

Páťáci přivítali prvňáky

Nabídka zájmových kroužků

Deváťáci přivítali páťáky (červen)

Exkurze do Národního technického muzea

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY (foto)

ARCHIV 21/22


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti