Menu schované do tlačítka

 

Anglické hláskování

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se konala v budově 1. stupně ZŠ J. Hlávky v Rebcově ulici mezi žáky 5. ročníku soutěž v anglickém hláskování „SPELLING“.

Z prvního kola, které proběhlo ve skupinách ve třídách, postoupilo do druhého kola 11 žáků a žákyň. Tito postupující pečlivě a rychle vyhláskovali na čas neznámý text. Všichni soutěžící byli zaslouženě podle pořadí odměněni.

Poděkování patří i p. učitelkám 5. ročníku a p. zástupkyni za pečlivou přípravu žáků.

1. KOŠŤÁLOVÁ VANESSA - 5.B
2. SPIŠÁKOVÁ ZUZANA - 5.A
3. KOŠAŘOVÁ SOFIE - 5.D
4. MOULIS SAMUEL - 5.A
5. BAJRAKTARI ERIK - 5.A
6. SMATANA ONDŘEJ - 5.D
7. ZOUBKOVÁ KATEŘINA - 5.B
8. CÍSAŘOVÁ TEREZA - 5.C
9. VOLF RICHARD - 5.A
10. HATÁKOVÁ ANNA - 5.D
11. BRANDOVÁ ELIŠKA - 5.C

Všem soutěžícím blahopřejeme !!!

Mgr. Dana Mrskošová

1.obrázek

2. obrázek

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 21/22
organizace, prázdniny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Děti z družiny u hasičůNEW

HASTRMAN A DETEKTIVOVÉNEW
velký úspěch malých herců

Projektové dny informatiky

EXKURZE do SŠ OSELCE

Krajské kolo štafetového poháru

Prvňáci na besedě se spisovatelkou

Úspěch v krajském kole vybíjené

Úspěch v dopravní soutěži

1. místo ve Štafetovém poháru 2022

Vítězství v okresním přeboru ve vybíjené děvčat

Tělocvik nejsou jen metry, body a sekundy

Počítačová učebna zcela v novém

V Í C E   Z D E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti