Menu schované do tlačítka

 

Adaptační kurzy 2021

I letošní nový školní rok zahájili všichni žáci šestého ročníku adaptačním kurzem. Tento projekt má v naší škole již několikaletou tradici a velmi se osvědčil při práci s novými kolektivy šestých tříd, které přicházejí na druhý stupeň.

Žáci šestého ročníku společně s třídním učitelem a také asistentem pedagoga absolvovali pod mým vedením celodenní program, který měl prostý cíl, a to lépe seznámit se a začlenit se do nového kolektivu. Kvůli pandemické situaci se letošní harmonogram kurzu lišil od těch předchozích, ale to nic neměnilo na jeho pestrosti a zábavnosti. Pro naše „malé šesťáčky“ byl naplánován výlet do nedalekých Příchovic ke kapli sv. Anny, kde jsme hráli řadu seznamovacích her, které byly sportovního charakteru, ale i u nich jsme si namáhali své hlavičky. Na závěr kurzu jsme si opekli vuřty a marshmallows, které dětem velmi chutnaly. Po dni plném smíchu a se spokojeným žaludkem jsme se vrátili zpátky do školy.

Oblasti vztahů mezi žáky je v naší škole věnována velká pozornost. Jednak proto, že žáci stráví ve škole významnou část svého života a naší snahou je, aby se zde cítili dobře, ale i proto, že proces učení probíhá v přátelském a spolupracujícím prostředí výrazně efektivněji. Proto se při adaptačních kurzech prostřednictvím technik sociálně-psychologického výcviku snažíme o co možná nejrychlejší nastartovaní efektivní komunikace a rozvoje pozitivních vztahů ve třídě, k čemuž společné zážitky z těchto kurzů bezesporu přispívají.

Všem žákům šestého ročníku přejeme úspěšný a pohodový vstup na druhý stupeň naší školy!

Mgr. Eva Šteflíková
učitelka ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

FOTOGALERIE - 6.A
FOTOGALERIE - 6.B
FOTOGALERIE - 6.C
FOTOGALERIE - 6.D
FOTOGALERIE - 6.E
FOTOGALERIE - 6.F

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 21/22
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Nabídka zájmových kroužků

FILM K POCTĚ JOSEFU HLÁVKOVI
190. výročí narození
NEW

SKALÁČEK – VÁNOCE opět onlineNEW

Druháci na návštěvě v knihovněNEW

Úspěch v krajském kole přespolního běhu

Logická olympiáda - postup do FINÁLE v PRAZE

Baťůžkový projekt aneb Pomáháme v Africe

O domácích mazlíčcích ve SVČ Slunečnice

Setkání se spisovatelem Janem Opatřilem

Návštěva JUNIORFESTU 2021

V Í C E   Z D E


ZAJÍMAVOSTI

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti