Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

ARCHIV 2018/2019

BŘEZEN ÚNOR LEDEN PROSINEC LISTOPAD
ŘÍJEN ZÁŘÍ   ŠKOLNÍ DRUŽINA  

 

archivCambridge v Přešticích
Dne 18. 3. 2019 jsme slavnostně zakončili přípravný kurz na zkoušky Cambridge úrovně Pre A 1 Starters. Žákům byly předány certifikáty,...
archivPrevence na 1. stupni ZŠ v plném proudu
Tentokrát jsme využili nabídky pracovníků Státního zdravotního ústavu, kde zdarma nabízejí preventivní programy pro školy.
archivVESELÉ ZOUBKY 2019 v 1. ročníku
Zajímavou formou byli žáci seznámeni s lidským chrupem, se stavbou zubu a hygienou dutiny ústní.
archivÚspěch v okresním kole recitační soutěže
Ve středu 6. března 2019 se vítězové školního kola recitační soutěže ze ZŠ Josefa Hlávky Přeštice zúčastnili recitační přehlídky okresního kola v Blovicích. A byli opět velmi úspěšní!
archivPořad Poslední Přemyslovci se líbil
...Dozvěděli se jména nejznámějších Přemyslovců, časovou posloupnost jejich panování, významné královské počiny a vzájemné rodinné vztahy...
archivSkrytá nebezpečí internetu - preventivní program
Snad všichni z nás dnes vstupujeme do virtuálního světa sociálních sítí, SMS zpráv, emailů, internetu. Dokážeme se ale v tomto prostředí bezpečně a zodpovědně chovat?
Beseda se spisovatelkou Petrou Martiškovou s ukázkou parkouru
...Vyprávěla dětem, jak vzniká knížka od prvního nápadu až po vydání, jak to chodí v nakladatelstvích,...

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster