Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Moje cesta na svět Plus

Ve dnech 20. a 21. března 2019 na naši školu zavítala Mgr. Jana Řezníčková s výukovým programem pro 5. ročník Moje cesta na svět Plus. Cílem programu bylo seznámit žáky s průběhem lidského života od jeho vzniku tedy od početí, poskytnout dětem informace týkající se tohoto tématu a nastínit mezilidské vztahy, které s početím a zrozením dítěte souvisí.

Lektorka pracovala s dětmi velmi poutavou a citlivou formou. Svoji přednášku doprovázela videoprojekcemi a ukázkami modelů z prenatálního života. Žáci měli možnost klást otázky, zamýšlet se nad různými problémy, případně sdělit své názory a zkušenosti, jak veřejnou tak i anonymní formou. Na závěr žáci vyplnili krátký dotazník, v němž shrnuli své dojmy a poznatky.

Beseda byla velmi přínosná a netradičním způsobem obohacovala učivo o lidském těle.

za kolektiv učitelů 5. ročníku Mgr. Helena Medková

 Moje cesta na svět plus

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster