Menu schované do tlačítka

 

Moje cesta na svět Plus

Ve dnech 20. a 21. března 2019 na naši školu zavítala Mgr. Jana Řezníčková s výukovým programem pro 5. ročník Moje cesta na svět Plus. Cílem programu bylo seznámit žáky s průběhem lidského života od jeho vzniku tedy od početí, poskytnout dětem informace týkající se tohoto tématu a nastínit mezilidské vztahy, které s početím a zrozením dítěte souvisí.

Lektorka pracovala s dětmi velmi poutavou a citlivou formou. Svoji přednášku doprovázela videoprojekcemi a ukázkami modelů z prenatálního života. Žáci měli možnost klást otázky, zamýšlet se nad různými problémy, případně sdělit své názory a zkušenosti, jak veřejnou tak i anonymní formou. Na závěr žáci vyplnili krátký dotazník, v němž shrnuli své dojmy a poznatky.

Beseda byla velmi přínosná a netradičním způsobem obohacovala učivo o lidském těle.

za kolektiv učitelů 5. ročníku Mgr. Helena Medková

 Moje cesta na svět plus

AKTUALITY

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEDÁVÁNÍ UČIVA ŽÁKŮM

Úspěch v matematické soutěži PANGEA

Výtvarná soutěž „S Kuřátkem po Evropě“

Přijímačky bez obav – řešte testy prostřednictvím nové webové aplikace

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

Netradiční průběh zápisu do 1. ročníku

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad


jídelníček

youtube
Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster