Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

VESELÉ ZOUBKY 2019 v 1. ročníku

Zajímavou formou byli žáci seznámeni s lidským chrupem, se stavbou zubu a hygienou dutiny ústní. Získané vědomosti si ověřili na úkolech v pracovních listech i na interaktivní tabuli. Na závěr byli odměněni drobnými dárečky od DM drogerie/sponzor akce/.

Následně je prvňáčci využili v preventivním programu DENTAL PREVENTION, který prezentovaly studentky zubního lékařství LF Plzeň. Odborně vysvětlily způsob čištění chrupu a při praktické ukázce sledovaly správnou techniku. Dětem individuálně pomáhaly a prověřily kvalitu čištění zubů.

Z akce si děti odnesly nejen vědomosti, ale i cenné praktické rady. Moc děkujeme Anně Szkutové a její kolegyni z LF Plzeň.

Třídní učitelky 1.ročníku

VESELÉ ZOUBKY 2019 v 1. ročníku

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster