Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

    Cambridge v Přešticích

Dne 18. 3. 2019 jsme slavnostně zakončili přípravný kurz na zkoušky Cambridge úrovně Pre A 1 Starters. Žákům byly předány certifikáty, které jsou vydané jazykovou školou Cambridge Assessment v Londýně. Certifikáty předávala Mgr. Lucie Kočandrlová z jazykové školy Eufrat, která je autorizovaným centrem těchto zkoušek z angličtiny.

Všech 15 dětí zkoušku složilo úspěšně a z toho 11 dětí téměř na 100%. Slavnostního předávání se vedle pedagogů, kteří tento kurz vedou, zúčastnila i paní zástupkyně Mgr. Pavlína Křenová. Společně jsme všem dětem k těmto krásným výsledkům pogratulovali a popřáli mnoho úspěchů s plněním další úrovně zkoušek Cambridge. Velice milá byla i přítomnost rodičů, kteří tak vyjádřili podporu svým dětem.

Doufáme, že i nadále budou žáci chodit na kurz s nadšením a chutí do další práce.

Mgr. Martina Fornouzová
Mgr. Lukáš Friebel

Cambridge v Přešticích

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster