Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Žáci 9. ročníku se zúčastnili projektového dne „Naše firmy‟.

Žáci byli rozděleni do pracovních skupin, které mezi sebou soutěžily. Ve skupině si vytvořili svoji firmu, ve které řešili různé problémy, např. finance, budoucnost firmy, nové technologie. Museli také prezentovat a představit svoji firmu (co budou vyrábět, proč produkt dělají, jak produkt pomáhá, k čemu slouží), navrhnout logo své firmy, sestavit funkčního robota včetně jeho designu.

Mentoři z praxe jim ochotně pomáhali a radili, jak přetvářet nápady na úspěšné produkty nebo služby. Učili je vcítit se do zákazníka, porozumět jeho potřebám. Cílem bylo mít úspěšnou firmu.

V závěru byla vyhodnocena nejlepší skupina. Žáci při projektu uplatňovali svoje dovednosti, učili se spolupracovat, rozdělit si práci. Poznali, jak se řídí investiční strategie a realizuje vlastní marketing. Vyzkoušeli si výrobu a vývoj robotů včetně programování.

Celý projekt byl financován z daru CT Parku, který škola v rámci smlouvy mezi zřizovatelem městem Přeštice a CT Parkem obdržela ve výši 500 tis. Kč. Projektový den pro devátý ročník byl hrazen právě z tohoto daru v částce 55 tis. Kč a byl velmi úspěšný. Všichni na konci projektu měli radost z výsledků své práce.

Mgr. Miluše Majerová
Mgr. Petr Fornouz

Naše firmy - 9.A Naše firmy - 9.B

Naše firmy - 9.C Naše firmy - 9.D

Naše firmy - 9.E

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster