Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Rozloučení s absolventy
(FOTOGALERIE)

Slavnostní předávání jazykových certifikátů Cambridge

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Pořad Poslední Přemyslovci

Dne 6. března 2019 přijal pozvání na naši školu historik pan Libor Marek a představil dětem svůj nový pořad Poslední Přemyslovci. Pan Marek věnuje studiu české panovnické dynastie Přemyslovců několik let. Se svými badatelskými objevy se podělil s žáky 4. a  5. ročníku. Dozvěděli se jména nejznámějších Přemyslovců, časovou posloupnost jejich panování, významné královské počiny a vzájemné rodinné vztahy. Sdělil dětem i takové zajímavosti, jako byl jejich vzhled, postava a fyzické zvláštnosti. Během nesmírně zajímavého a poutavého pořadu žáci zhlédli ve videoprojekci příběhy ze života králů, pověsti a záhady, a také rekonstrukci bitvy na Moravském poli, kde padl Přemysl Otakar II.

Pan Marek dětem představil i sbírku artefaktů, jako jsou unikátní pečetě, kopie listin a hlavně zbraně. Chlapci i děvčata s nesmírným zaujetím sledovali repliku královského meče, kterou si nechal pan Marek osobně ukovat. Zažili na vlastní kůži, jaké pocity měli tehdejší panovníci v brnění, se zbraněmi v rukou a přilbách. Velmi je zaujala právě přilba svatého Václava a Přemysla Otakara II. Na závěr škola obdržela zdarma zajímavou pomůcku – Pražský groš Václava II. s krásnou patinou.

Žáky pořad zaujal, sledovali každé slovo pana Marka a na závěr pokládali originální otázky k tématu. Děkujeme tímto panu Liboru Markovi za jeho skvělou přednášku a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Helena Medková

 Poslední Přemyslovci

 Poslední Přemyslovci

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster