Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Prevence na 1. stupni ZŠ v plném proudu

Tentokrát jsme využili nabídky pracovníků Státního zdravotního ústavu, oddělení podpory zdraví regionálního pracoviště Plzeň pod vedením MUDr. Lenky Luhanové, která zdarma nabízí preventivní programy pro školy. Vybrali jsme si z nabídky pro druháky pořad s názvem „Zdravé zuby“, pro třetí ročníky „My bez úrazu“. Čtvrťáci řešili „Šikanu a mezilidské vztahy“ a páté třídy si připomněly „ Zdravý životní styl“.

Všechny programy byly vedeny interaktivně. Po krátké přednášce následoval i praktický výcvik. Mladší děti měly program zpestřený loutkovým divadélkem. Hodně se besedovalo a žáci se s chutí zapojili do diskuze na daná témata.

Děkujeme všem lektorkám a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Martina Fornouzová
metodik prevence na 1. stupni

Prevence šikany

Zdravý životní styl

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster