Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Okresní kolo recitační soutěže

Ve středu 6. března 2019 se vítězové školního kola recitační soutěže ze ZŠ Josefa Hlávky Přeštice zúčastnili recitační přehlídky okresního kola v Blovicích. A byli opět velmi úspěšní! Ze čtyř věkových kategorií se umístili 2krát na 1. místě a ještě získali čtyři čestná uznání za svoji ukázkovou recitaci. Vítězové kategorií jsou Vojtěch Moulis ze 7. A a Helena Bečvářová z 8. C.

Čestná uznání obdrželi Ondřej Veselý z 6. C, Tobiáš Vlček z 5. A, Lukáš Kydlíček z 2. A a Adam Štýs z 3. B, dále se zúčastnili Václav Strejc z 5. B a Kateřina Kabatová z 8. B.

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se koná v dubnu v Horšovském Týně.

Mgr. Dana Mrskošová

recitační soutěž  recitační soutěž

recitační soutěž  recitační soutěž

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster