Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Rozloučení s absolventy
(FOTOGALERIE)

Slavnostní předávání jazykových certifikátů Cambridge

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Okresní kolo recitační soutěže

Ve středu 6. března 2019 se vítězové školního kola recitační soutěže ze ZŠ Josefa Hlávky Přeštice zúčastnili recitační přehlídky okresního kola v Blovicích. A byli opět velmi úspěšní! Ze čtyř věkových kategorií se umístili 2krát na 1. místě a ještě získali čtyři čestná uznání za svoji ukázkovou recitaci. Vítězové kategorií jsou Vojtěch Moulis ze 7. A a Helena Bečvářová z 8. C.

Čestná uznání obdrželi Ondřej Veselý z 6. C, Tobiáš Vlček z 5. A, Lukáš Kydlíček z 2. A a Adam Štýs z 3. B, dále se zúčastnili Václav Strejc z 5. B a Kateřina Kabatová z 8. B.

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se koná v dubnu v Horšovském Týně.

Mgr. Dana Mrskošová

recitační soutěž  recitační soutěž

recitační soutěž  recitační soutěž

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster