Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Rozloučení s absolventy
(FOTOGALERIE)

Slavnostní předávání jazykových certifikátů Cambridge

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Beseda se spisovatelkou Petrou Martiškovou s ukázkou parkouru

Dne 12. března 2019 proběhla v Základní škole Josefa Hlávky Přeštice pod záštitou Městské knihovny Přeštice beseda se spisovatelkou Petrou Martiškovou. Zúčastnili se jí žáci 5. ročníku. Petra Martišková je známá spisovatelka pro děti a mládež, její knihy vychází již od roku 2006. Věnuje se přitažlivým tématům pro tuto věkovou skupinu, její knihy jsou velmi žádané.

Paní Martišková popisovala žákům své spisovatelské začátky a nemalé úsilí, které provázelo vydání její první knihy. Vyprávěla dětem, jak vzniká knížka od prvního nápadu až po vydání, jak to chodí v nakladatelstvích, a nezapomněla okořenit besedu různými zajímavostmi a čísly ze světa knih. Motivovala také děti stát se spisovateli, několik žáků během rozhovoru překvapilo, že již mají s literárním tvořením zkušenosti. Paní spisovatelka představila dětem některé své tituly, jednak v knižní podobě a také v méně obvyklé formě – v knižních trailerech (obdoba filmových trailerů). Žáci se tak mohli seznámit s knihami pomocí krátkých hraných videosnímků, jenž jim nastínily prostředí, děj, zápletku a postavy knih. Paní Martišková žákům prozradila řadu zajímavostí z natáčení, různá úskalí, která herce provázela, zkrátka žáci měli možnost přenést se za hranice poznání knih, jak je jinak běžně vidí v regálech knihkupectví.

Součástí besedy bylo také povídání o parkouru a free runningu v podání Tomáše Vyšohlída, který spolupracuje s paní Martiškovou při natáčení knižních trailerů a jako technický poradce při psaní knih s touto tématikou. Tomáš se s žáky podělil o spoustu odborných termínů, rad a informací o parkouru, o bezpečnosti, správném oblečení i o místech, kde se dá trénovat. Předvedl jim také některá svá videa a jako největší lákadlo na závěr besedy - ukázku svého umění, z něhož byli žáci nadšeni. Chtěli bychom touto cestou poděkovat také paní Mgr. Jindřišce Červené z Městské knihovny Přeštice za zorganizování této krásné akce pro naše žáky.

Mgr. Helena Medková

Postřehy žáků:

Jakub: „Zaujalo mě, jak mohou skákat takhle vysoko při saltech a jak při backflipu dokázal Tomáš udržet rovnováhu a ani se při dopadu na bednu nepohnul.“

Bára: „Mě fascinuje, že dokáží překonat strach.“ Adam: „Zaujalo mě, že si každý jednotlivý skok musí parkouristé dobře předem promyslet.“

Tonda: „Mně došlo, že být spisovatelem v Česku je náročné.“

 Beseda se spisovatelkou

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster