Menu schované do tlačítka

 

 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2023/2024

Poděkování patří soutěžícím za úspěšnou reprezentaci školy a všem vyučujícím a trenérům, kteří je na soutěže připravili.

1. stupeň ZŠ

 
 soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
       
 McDonald's Cup
 okresní kolo
 2. místo (kat. B)  družstvo 4.a 5. ročníku  L. Friebel
 5. místo (kat. A)  družstvo 1.-3. ročníku
 McDonald's Cup
 okrskové kolo
 1. místo (kat. B)  družstvo 4.a 5. ročníku
 4. místo (kat. A)  družstvo 1.-3. ročníku
 Dopravní soutěž
 okresní kolo
 3. místo  družstvo 5. ročníku  O. Vizingrová
 Atletické víceboje
 mistrovství Plzeňského kraje
 2. místo  Štěpán Roháč (V.A)  B. Kreidlová
 Štafetový pohár
  krajské kolo
 4. místo  družstvo žáků  R. Mašát
 Štafetový pohár
 okresní kolo
 2. místo s postupem do KF
 Matematický klokan
 okresní kolo
 2. místo  Felix Roháč (IV.C)  M. Fornouzová
 PANGEA (mat. soutěž)
 školní kolo
 1. místo  Milan Pošvář (IV.C)  M. Fornouzová
 1. místo  Berenika Klabanová (V.A)  L. Plachá
 Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek
 celostátní kolo
 3. místo  Elena Kalčíková (V.B)  N. Květoňová
 H. Medková
 Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek
 krajské kolo
 3. místo  Elena Kalčíková (V.B)
 5. místo  Anna Lohrová (V.C)
 9. místo  Eliška Horská  (III.B)
 Přehlídka dětských recitátorů
 okresní kolo
 1. místo  Marie Hrušková (IV.B)  K. Lorencová
 čestné uznání  Adéla Krejcarová (V.B)  H. Medková
 Matematická olympiáda
 okresní kolo
 1. místo  Nikol Pintířová (V.A)  L. Plachá
 VYBÍJENÁ
 krajské kolo
 1. místo s postupem  družstvo 4. a 5. ročníku  V. Kasl
 VYBÍJENÁ
 okresní přebor
 1. místo s postupem
 Běžecký pohár mládeže PK  1. místo  Nikolas Štich (II.A)  E. Šteflíková
 B. Kreidlová
 2. místo  Veronika Heroutová (II.D)
 4. místo  Jan Sýkora (II.D)
 ČEPS Cup 2023-2024
 florbal - republikové finále
 14. místo  družstvo děvčat  R. Mašát
 ČEPS Cup 2023-2024
 florbal - krajské kolo
 1. místo s postupem
 ČEPS Cup 2023-2024
 florbal - okresní kolo
 1. místo
 4. místo  družstvo chlapců  L. Friebel
 Logická olympiáda
 krajské kolo – kat. A1
 4.–10. místo  Lukáš Drda (I.A)  D. Mrskošová
 Michal Huml (I.C)  Š. Havlíčková
 23.–35. místo  Eliška Řezáčová (I.D)  L. Vodičková
 Logická olympiáda
 krajské kolo – kat. A2
 2.–6. místo  Ondřej König (II.D)  V. Kopřivová
 12.–19. místo  Petr Červenka (II.A)  V. Holá
 20.–30.místo  Evelína Kůsová (II.C)  V. Radilová
 Nela Zoubková (II.B)  A. Bezděková
 Logická olympiáda
 krajské kolo – kat. A
 krajský semifinalista
 bez pořadí
 Nela Tykvartová (V.A)  L. Plachá
 Tomáš Vavřík (III.C)  N. Květoňová
 krajský semifinalista
 30. místo
 Barbora Němečková (III.A)  P. Čapková
 Přespolní běh
 okresní kolo - děvčata
 2. místo  Aneta Kriegerová (IV.C)  M. Fornouzová
 4. místo  Nela Tykvartová (V.A)  L. Plachá
 5. místo  Nikol Pintířová (V.A)
 Přespolní běh
 okresní kolo - chlapci
 2. místo  Štěpán Roháč (V.A)
 6. místo  Dominik Čagánek (V.B)  H. Medková
 Přespolní běh - 1. závod
 (kroužek atletiky)
 1. místo  Štěpán Roháč (V.A)  E. Šteflíková
 B. Kreidlová
  Přespolní běh - 2. závod
 (kroužek atletiky)
 4. místo  Štěpán Roháč (V.A)
 5. místo  Nikolas Štich
 6. místo  Jan Pintíř
       

 

2. stupeň ZŠ

 soutěž  umístění  soutěžící  učitel (trenér)
       
 Volejbal
 krajské kolo
 4. místo  starší žáci  E. Šteflíková
 Volejbal
 okresní kolo
 1. místo  starší žáci
 Basketbal
 krajské kolo
 1. místo  starší žáci  E. Šteflíková
 Basketbal
 okresní kolo
 1. místo  starší žáci
Matematická soutěž MaSo  3. místo  tým Ultimátoři (IX.B): Daniel Tolar, Šimon Tykvart, Soňa Dobrá  M. Malík
 5. místo  tým Čtyřlístek: Marek Beneš (VI. C), Vanesa Květoňová (VI. F), Michaela Šobrová (VIII. D), Pavel Fritsch (IX. A)  M.Majerová, V.Kašpar, M.Kučerová, A. Hajžman
 Dopravní soutěž
 okresní kolo
 2. místo  družstvo 6. ročníku  O. Vizingrová
 Matematická olympiáda
 okresní kolo
 1. místo (Z6)  Marek Beneš (VI. C)  M. Majerová
 1. místo (Z9)  Daniel Tolar (IX.B)  M. Malík
 3. místo (Z9)  Šimon Tykvart (IX.B)
 6.-8. místo (Z9)  Aneta Hajšmanová (IX.C)  P. Žižková
 Matematický klokan (kat. Kadet)
 okresní kolo
 1. místo  Daniel Tolar (IX.B)  M. Malík
 Biologická olympiáda
 krajské kolo (kat. D)
 8. místo  Anděla Balounová (VI. A)  L. Křížová
 Biologická olympiáda
 okresní kolo (kat. D)
 1. místo s postupem
 do krajského kola
 Anděla Balounová (VI. A)  L. Křížová
 7. místo  Kristýna Bezděková (VII.C)
 Biologická olympiáda
 okresní kolo (kat. C)
 4. místo  Vít Patrman (VIII.A)  M. Krátká
 7. místo  Šimon Tykvart (IX.B)  I. Boulová
 Chemická olympiáda
 okresní kolo
 4. místo s postupem
 do krajského kola
 Šimon Tykvart (IX.B)  M. Majerová
 6. místo  Kamila Dordko (IX. C)
 7. místo  Sofie Brožová (IX.D)
 8. místo  Štěpán Romanovský (IX.B)
 Zeměpisná olympiáda
 okresní kolo
 5. místo  Šimon Tykvart (IX.B - kat.C)  M. Malík
 7. místo  Jakub Žikeš (VII.E - kat. B)  E. Šteflíková
 6. místo  Vanesa Květoňová (VI.F - kat.A)  M. Malík
 9. místo  Marek Beneš (VI.C - kat. A)  E. Šteflíková
 Soutěž cizích jazyků - Anglický jazyk
 krajské kolo
 1. místo s postupem
 do celostátního kola
 Soňa Dobrá (IX.B)  R. Maxianová
 Soutěž cizích jazyků - Anglický jazyk
 okresní kolo
 1. místo  Soňa Dobrá (IX.B)
 5. místo  Magdalena Farkašová (IX.B )
 Soutěž cizích jazyků - Německý jazyk
 okresní kolo - kat. ZŠ I.
 1. místo  Erik Bajraktari (VII.A)  L. Křížová
 3. místo  Andreas Ritter (VII.C)  J. Mračková
 Soutěž cizích jazyků - Německý jazyk
 okresní kolo - kat. ZŠ II.
 7. místo  Julie Radová (IX.C)  P. Žižková
 8. místo  Šimon Tykvart (IX.B)  E. Frančeová
 Olympiáda v českém jazyce
 okresní kolo
 4. místo  Kristýna Holečková (IX.A)  V. Straková
 5. místo  Daniel Tolar (IX.B)  J. Šestáková
 Dějepisná olympiáda
 okresní kolo
 9.–10. místo  Aneta Hajšmanová (IX.C)  J. Šestáková
 Petr Tejček (IX.A)  B. Pitulová
 Logická olympiáda
 krajské kolo – kat. B
 krajský semifinalista
 17. místo
 Daniel Tolar (IX.B)  M. Malík
 Florbal
 okr. kolo
 2. místo  mladší žáci (III)  E. Šteflíková
 Přírodovědný klokan
 krajské kolo
 1. místo
 kat. Kadet
 Šimon Tykvart (IX.B)  I. Boulová
 Přírodovědný klokan
 okresní kolo
 1. místo
 kat. Kadet
 Šimon Tykvart (IX.B)  I. Boulová
 Matematická soutěž MASO  3. místo  tým Šimon Tykvart, Daniel Tolar, Soňa Dobrá (IX.B)  vyučující
 matematiky
 7. místo  tým Anna Bryndová (VIII.B), Michaela Šobrová (VIII.D),
 Zuzana Šúšová (VIII.D), Matylda Smatanová (VIII.E)
 Přespolní běh
 krajské kolo
 2. místo  družstvo chlapců (IV)  I. Malátová
 Přespolní běh
 okresní kolo
 1. místo  družstvo děvčat (IV)  I. Malátová
 1. místo  družstvo chlapců (IV)
 2. místo  družstvo děvčat (III)
 2. místo  družstvo chlapců (III)
 Přespolní běh
 okresní kolo
 jednotlivci
 1. místo  Lukáš Kydlíček
 2. místo  Jolana Kroupová
 3. místo  Tereza Svobodová
 Přespolní běh - 2. závod
 (kroužek atletiky)
 4. místo  Natálie Timková  E. Šteflíková
 B. Kreidlová
       

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2022/2023

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Vítězství v krajském kole basketbaluNEW

Krajské kolo ve velejbaluNEW

Start do světa práce (workshop)NEW

Z akcí školní družinyNEW

Hodina moderní chemie – forenzní analýza

Přednáška o Jižní Americe se líbila

Parádní výlet do Anglie

Úspěchy v matematické soutěži MaSo

Digitální technologie na 1. stupni ZŠ

Závody v boulderingu

Návštěva 1. ročníku v knihovně

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – úspěch v okresním kole

VYBÍJENÁ – vítězství krajském kole

Ohlasy účastníků návštěvy z partnerské školy + FOTO
(Projekt Krško)

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti