Menu schované do tlačítka

 

 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2023/2024

Poděkování patří soutěžícím za úspěšnou reprezentaci školy a všem vyučujícím a trenérům, kteří je na soutěže připravili.

1. stupeň ZŠ

 
 soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
       
 ČEPS Cup 2023-2024
 florbal - okresní kolo
 1. místo  družstvo děvčat  R. Mašát
 4. místo  družstvo chlapců  L. Friebel
 Logická olympiáda
 krajské kolo – kat. A1
 4.–10. místo  Lukáš Drda (I.A)  D. Mrskošová
 Michal Huml (I.C)  Š. Havlíčková
 23.–35. místo  Eliška Řezáčová (I.D)  L. Vodičková
Logická olympiáda
 krajské kolo – kat. A2
 2.–6. místo  Ondřej König (II.D)  V. Kopřivová
 12.–19. místo  Petr Červenka (II.A)  V. Holá
 20.–30.místo  Evelína Kůsová (II.C)  V. Radilová
 Nela Zoubková (II.B)  A. Bezděková
 Logická olympiáda
 krajské kolo – kat. A
 krajský semifinalista
 bez pořadí
 Nela Tykvartová (V.A)  L. Plachá
 Tomáš Vavřík (III.C)  N. Květoňová
 krajský semifinalista
 30. místo
 Barbora Němečková (III.A)  P. Čapková
  Přespolní běh
  okresní kolo - děvčata
 2. místo  Aneta Kriegerová (IV.C)  M. Fornouzová
 4. místo  Nela Tykvartová (V.A)  L. Plachá
 5. místo  Nikol Pintířová (V.A)
 Přespolní běh
 okresní kolo - chlapci
 2. místo  Štěpán Roháč (V.A)
 6. místo  Dominik Čagánek (V.B)  H. Medková

 

2. stupeň ZŠ

 soutěž  umístění  soutěžící  učitel (trenér)
       
 Logická olympiáda
 krajské kolo – kat. B
 krajský semifinalista
 17. místo
 Daniel Tolar (IX.B)  M. Malík
  Florbal
  okr. kolo
 2. místo  mladší žáci (III)  E. Šteflíková
 Přírodovědný klokan
 krajské kolo
 1. místo
 kat. Kadet
 Šimon Tykvart (IX.B)  I. Boulová
 Přírodovědný klokan
 okresní kolo
 1. místo
 kat. Kadet
 Šimon Tykvart (IX.B)  I. Boulová
 Matematická soutěž MASO  3. místo  tým Šimon Tykvart, Daniel Tolar, Soňa Dobrá (IX.B)  vyučující
 matematiky
 7. místo  tým Anna Bryndová (VIII.B), Michaela Šobrová (VIII.D),
 Zuzana Šúšová (VIII.D), Matylda Smatanová (VIII.E)
 Přespolní běh
 krajské kolo
 2. místo  družstvo chlapců (IV)  I. Malátová
 Přespolní běh
 okresní kolo
 1. místo  družstvo děvčat (IV)  I. Malátová
 1. místo  družstvo chlapců (IV)
 2. místo  družstvo děvčat (III)
 2. místo  družstvo chlapců (III)
 Přespolní běh
 okresní kolo
 jednotlivci
 1. místo  Lukáš Kydlíček
 2. místo  Jolana Kroupová
 3. místo  Tereza Svobodová

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2022/2023

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou (1. ročník)  NEW

Florbalový turnaj ČEPS CUP
Vítězství v okresním kole
 NEW

FENOMÉN FLORBAL

Den s myslivci děti ocenily

Výtvarná soutěž „Malujeme naše město“

Ocenění úspěšných žáků Plzeňským krajem

Úspěch v LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ 

Abeceda peněz

DRAVCI žáky zaujali

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti