Menu schované do tlačítka

 

 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2022/2023

Poděkování patří soutěžícím za úspěšnou reprezentaci školy a všem vyučujícím a trenérům, kteří je na soutěže připravili.

1. stupeň ZŠ

 
 soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
       
 Florbal ZŠ - otevřená II.
 20.6.2023, Chlumčany
 2. místo  žáci 4. a 5. tříd  R. Mašát
 L. Friebel
 Požární ochrana očima dětí
 výtv. soutěž, krajské kolo
 3. místo  Liliana Lišková  A. Němečková
 Poznej svoje město
 krajské kolo výtvarné soutěže
 ocenění  Adéla Žižková (V.B)  E. Veselá
 Matematická soutěž PANGEA
 celostátní finále
 14. místo (z 50)  Jan Méner (V.A)  D. Mrskošová
 Přehlídka dětských recitátorů
 Plzeňského kraje
 3. místo  Elena Hošková (III.B)  L. Vodičková
 Matematický klokan  4. místo (kat. Cvrček)  Anežka Černá (III.C)  M. Fornouzová
 2.–3. místo
(kat. Klokánek)
 Vanesa Květoňová (V.C)  R. Mašát
 Jan Méner (V.A)  D. Mrskošová
 Atletický trojboj
 okresní přebor
 2. místo  Družstvo A  R. Mašát
 3. místo  Družstvo B
 McDonald's Cup
 okresní kolo
 3. místo  starší žáci  L. Friebel
 McDonald's Cup
 okrskové kolo
 2. místo  starší žáci
 4. místo  mladší žáci
 Dopravní soutěž
 okresní kolo
 2. místo  smíšené družstvo  O. Vizingrová
 Štafetový pohár
 okresní finále
 1. místo s postupem do KF  družstvo žáků  R. Mašát
 Karlovarský skřivánek
 celostátní kolo
 1. místo
 zvláštní cena poroty
 Šimon Fořt (III.C)  M. Fornouzová
 N. Květoňová
 Karlovarský skřivánek
 krajské kolo
 1. místo  Šimon Fořt (III.C)  M. Fornouzová
 N. Květoňová
 6. místo  Emma Boříková (V.B)  E. Veselá
 N. Květoňová
 4. místo
 1. náhradnice do CK
 Elena Kalčíková (IV.B)  H. Medková
 N. Květoňová
Krajský přebor ve vybíjené
 kat. II. - otevřené (smíšená)
 3. místo  vybraní žáci 4. a 5. tříd  R. Mašát
 V. Chmelíková
 Okresní přebor ve vybíjené
 kat. II. - otevřené (smíšená)
 1. místo  vybraní žáci 4. a 5. tříd  L. Friebel
 ČEPS Cup 2022-2023
 florbal - republikové finále
 10. místo  družstvo děvčat  R. Mašát
 Recitační soutěž
 okresní kolo
 1. místo  Elena Hošková (III.B)  L. Vodičková
 1. místo  Blanka Dušková (V.B)  E. Veselá
 Matematická olympiáda
 okresní kolo
 2. místo  Jan Méner (V.A)  D. Mrskošová
 3. místo  Marek Beneš (V.A)
 7. místo  Jakub Lucák (V.C)  R. Mašát
 Logická olympiáda
 krajské kolo
 2.–14. místo  Julie Stuchlová (I.A)  V. Holá
 2.–14. místo  Nela Zoubková (I.B)  A. Bezděková
 1.–2. místo  Emma Turková (II.C)  N. Květoňová
 6.–16. místo  Adam Mareš (II.C)
 6.–16. místo  Linda Rybárová (II.C)
 6.–16. místo  Tomáš Vavřík (II.C)
 4. místo
 krajský semifinalista
 Jan Méner (V.A)  D. Mrskošová
 16. místo
 krajský semifinalista
 Marek Beneš (V.A)
 ČEPS Cup 2022-2023
 florbal - krajské kolo
 1. místo  družstvo děvčat  R. Mašát
 ČEPS Cup 2022-2023
 florbal - okresní kolo
 1. místo  družstvo děvčat  R. Mašát
 5. místo  družstvo chlapců  L. Friebel
  Přespolní běh
  okresní kolo - děvčata
 5. místo  Sofie Kilbergerová (V.C)  R. Mašát
 10. místo  Nikola Skálová (V.B)
 Přespolní běh
 okresní kolo - chlapci
 2. místo  Dominik Čagánek (IV.B)
 3. místo  Štěpán Roháč (IV.A)
 5. místo  Václav Hlaváč (IV.C)
 10. místo  Filip Sladký (V.C)

2. stupeň ZŠ

 soutěž  umístění  soutěžící  učitel (trenér)
       
 Matematický klokan  3. místo
 (kat. Benjamín)
 Michaela Šobrová (VII.D)  M. Kučerová
 Matematická soutěž MaSo
 Plzeň
 2. místo  tým Daniel Tolar, Šimon Tykvart, Martin Skála (VIII. B)
 Nikola Benediktová (VIII.C)
 M. Malík
 P. Žižková
 Atletický čtyřboj
 krajské kolo
 3. místo  mladší dívky  P. Fornouz
 4. místo  starší dívky  B. Kreidlová
 Atletický čtyřboj
 okresní kolo
 1. místo  mladší dívky  P. Fornouz
 1. místo  starší dívky  B. Kreidlová
 2. místo  mladší chlapci  E. Šteflíková
 2. místo  starší chlapci  A. Hajžman
 Pohár rozhlasu
 krajské kolo
 4. místo  mladší dívky  P. Fornouz
 3. místo  mladší chlapci  E. Šteflíková
 6. místo  starší dívky  B. Kreidlová
 5. místo  starší chlapci
 Pohár rozhlasu
 okresní kolo
 1. místo  starší chlapci  A. Hajžman
 1. místo  mladší chlapci  E. Šteflíková
 1. místo  mladší dívky  P. Fornouz
 2. místo  starší dívky  B. Kreidlová
 Minikopaná
 okresní kolo
 1. místo  družstvo chlapců  A. Hajžman
 Basketbal
 okresní kolo
 1. místo  starší žáci (kat. IV.)  M. Kindl
 3. místo  starší dívky (kat. IV)  P. Fornouz
 Matematická olympiáda
 okresní kolo
 2. místo (Z9)  Dan Kladívko (IX.D)  V. Kašpar
 4. místo (Z8)  Šimon Tykvart (VIII. B)  M. Malík
 5. místo (Z8)  Daniel Tolar (VIII. B)
 7. místo (Z8)  Aneta Hajšmanová (VIII. C)  P. Žižková
 Biologická olympiáda
 okresní kolo
 6. místo (kat. C)  Šimon Tykvart (VIII. B)  I. Boulová
 8. místo (kat. C)  Soňa Dobrá (VIII. B)
 2. místo s postupem
 (kat. D)
 Vít Patrman (VII.A)  M. Krátká
 7. místo (kat. D)  Andreas Ritter (VI.C)  L. Křížová
 Zeměpisná olympiáda
 okresní kolo
 6. místo (kat. A)  Matyáš Šelmát (VI.B)  D. Hodanová
 Chemická olympiáda
 okresní kolo
 2. místo (kat. D)  Tobiáš Vlček (IX. E)  V. Kašpar
 5. místo (kat. D)  Barbora Prosserová (IX. A)  M. Majerová
 Německý jazyk
 okresní kolo
 5. místo (kat. II.A)  Nela Holcová (IX. C)  J. Mračková
 10. místo (kat. II.A)  Alena Homolková (IX. E)  L. Křížová
 6. místo (kat. I.A)  Nela Krimlová (VII. E)  L. Křížová
 8. místo (kat. I.A)  Adam Štýs (VII. E)
 Olympiáda v českém jazyce
 okresní kolo
 7. místo (kat. I.)  Renata Kaslová (IX. D)  H. Volfová
 9. místo (kat. I.)  Tobiáš Vlček (IX. E)
 Volejbal
 okresní kolo
 2. místo  družstvo chlapců (IV)  A. Hajžman
 3. místo  družstvo dívek (IV)  D. Hodanová
 Karlovarský skřivánek
 celostátní kolo
 1. místo  Kateřina Zoubková  (VI.E)  V. Straková
 J. Valentová
 2. místo  Erik Bajraktari (VI.A)
 Karlovarský skřivánek
 krajské kolo
 1. místo s postupem  Erik Bajraktari (VI.A)  V. Straková
 J. Valentová
 2. místo s postupem  Kateřina Zoubková  (VI.E)
 Soutěž v anglickém jazyce
 okresní kolo
 2. místo (kat. II.A)  Václav Strejc (IX. B)  J. Mračková
 10. místo (kat. I.A)  Kateřina Zoubková (VI. E)
 Pythagoriáda
 okresní kolo
 1. místo  Daniel Tolar (VIII.B)  M. Malík
 2. místo  Šimon Tykvart (VIII.B)
 3.- 4. místo  Dan Kladívko (IX.D)  V. Kašpar
 4. místo  Anna Bryndová (VII.B)  M. Kučerová
 Logická olympiáda
 krajské kolo
 krajská semifinalistka  Zuzana Šůšová (VII.D)  M. Kučerová
 Florbal
 okresní kolo
 3. místo  družstvo dívek (IV)  P. Fornouz
 3. místo  družstvo dívek (III)  I. Malátová
 P. Fornouz
 Atletický čtyřboj
 okresní kolo
 2. místo  družstvo dívek (III)  P. Fornouz
 3. místo  družstvo dívek (IV)
 Přespolní běh
 okresní kolo
 1. místo  družstvo děvčat (IV)  I. Malátová
 1. místo  družstvo chlapců (IV)
 2. místo  družstvo děvčat (III)
 3. místo  družstvo chlapců (III)
 Přespolní běh
 okresní kolo
 jednotlivci
 1. místo  Albert Šimonovský
 2. místo  Jolana Kroupová
 3. místo  Filip Ticháček

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2021/2022

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Program na téma DOSPÍVÁNÍNEW

Příprava na návštěvu kamarádů z KrškaNEW

Účast na regionálním kole soutěže ZLATÝ ÁMOSNEW

MASOPUST v 1. třídách se vydařil

Lyžařský výcvik – VII.A, VII.D

Vliv chemických látek na zdraví člověka

ŠKOLNÍ KOLO PĚVECKÉ SOUTĚŽE na 1. stupni

Preventivní program "Nečekaná těhotenství"

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti