Menu schované do tlačítka

 

Nová venkovní učebna v Základní škole Josefa Hlávky Přeštice

logo

Vedení Základní školy Josefa Hlávky Přeštice již dlouhodobě usilovalo o vybudování venkovní učebny. Tento záměr byl zařazen i do projektů MAPu. Škola ve spolupráci s MAS Aktivios podala žádost o dotaci do IROPu na projekt s názvem „Ve spojení s přírodou“. Projektová dokumentace byla zhotovena p. Jaromírem Jarenem z projekčního studia Arterias s.r.o. ve spolupráci s p. Jitkou Dlouhou z firmy Projekce krajinné a sídelní zeleně. Cílem projektu bylo vybudování venkovní přírodní učebny pro výuku žáků. Žádost o dotaci ve výši 988 061,- Kč byla schválena a projekt číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008248 mohl být realizován. V květnu 2019 po vysoutěžení dodavatelů začala vlastní realizace. Za hlavní dodavatele byli vysoutěženy firmy Vladimír Ježek, Přeštice na stavební práce a firma RJR truhlářství Josef Krieglstein, Přeštice, na vybavení a venkovní inventář. Prostorem realizace se stalo místo v zadním traktu školy u tělocvičen. Celý projekt je úzce spjat s nedalekou řekou Úhlavou, která je ztělesněna sochou Úhlavy. A právě voda má v celém projektu nenahraditelnou estetickou i užitnou roli, stejně jako je to v přírodě. V závěru června byly dokončeny poslední stavební práce a dodáno kompletní vybavení do učebny i do prostoru před učebnou. Při výstavbě bylo dbáno především na využití přírodních materiálů a po dokončení zahradnických pracích dostala učebna krásný přírodní vzhled. Vše je zasazeno do volného prostoru a přirozeně navazuje na předchozí úpravy celého atria školy. Poděkování patří realizačním firmám a projektantům, zřizovateli městu Přeštice za předfinancování celého projektu a MAS Aktiviosu, za celou administraci projektu. Výše celkové dotace činila 938.657,- Kč.

Učebna bude sloužit pro výuku žáků ve většině předmětů. Může být také využívaná při akcích, které se konají v areálu školy.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Dravci

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Vítězství v krajském kole basketbaluNEW

Krajské kolo ve velejbaluNEW

Start do světa práce (workshop)NEW

Z akcí školní družinyNEW

Hodina moderní chemie – forenzní analýza

Přednáška o Jižní Americe se líbila

Parádní výlet do Anglie

Úspěchy v matematické soutěži MaSo

Digitální technologie na 1. stupni ZŠ

Závody v boulderingu

Návštěva 1. ročníku v knihovně

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – úspěch v okresním kole

VYBÍJENÁ – vítězství krajském kole

Ohlasy účastníků návštěvy z partnerské školy + FOTO
(Projekt Krško)

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti