Menu schované do tlačítka

 

Nová venkovní učebna v Základní škole Josefa Hlávky Přeštice

logo

Vedení Základní školy Josefa Hlávky Přeštice již dlouhodobě usilovalo o vybudování venkovní učebny. Tento záměr byl zařazen i do projektů MAPu. Škola ve spolupráci s MAS Aktivios podala žádost o dotaci do IROPu na projekt s názvem „Ve spojení s přírodou“. Projektová dokumentace byla zhotovena p. Jaromírem Jarenem z projekčního studia Arterias s.r.o. ve spolupráci s p. Jitkou Dlouhou z firmy Projekce krajinné a sídelní zeleně. Cílem projektu bylo vybudování venkovní přírodní učebny pro výuku žáků. Žádost o dotaci ve výši 988 061,- Kč byla schválena a projekt číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008248 mohl být realizován. V květnu 2019 po vysoutěžení dodavatelů začala vlastní realizace. Za hlavní dodavatele byli vysoutěženy firmy Vladimír Ježek, Přeštice na stavební práce a firma RJR truhlářství Josef Krieglstein, Přeštice, na vybavení a venkovní inventář. Prostorem realizace se stalo místo v zadním traktu školy u tělocvičen. Celý projekt je úzce spjat s nedalekou řekou Úhlavou, která je ztělesněna sochou Úhlavy. A právě voda má v celém projektu nenahraditelnou estetickou i užitnou roli, stejně jako je to v přírodě. V závěru června byly dokončeny poslední stavební práce a dodáno kompletní vybavení do učebny i do prostoru před učebnou. Při výstavbě bylo dbáno především na využití přírodních materiálů a po dokončení zahradnických pracích dostala učebna krásný přírodní vzhled. Vše je zasazeno do volného prostoru a přirozeně navazuje na předchozí úpravy celého atria školy. Poděkování patří realizačním firmám a projektantům, zřizovateli městu Přeštice za předfinancování celého projektu a MAS Aktiviosu, za celou administraci projektu. Výše celkové dotace činila 938.657,- Kč.

Učebna bude sloužit pro výuku žáků ve většině předmětů. Může být také využívaná při akcích, které se konají v areálu školy.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Dravci

AKTUALITY

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEDÁVÁNÍ UČIVA ŽÁKŮM

Úspěch v matematické soutěži PANGEA

Výtvarná soutěž „S Kuřátkem po Evropě“

Přijímačky bez obav – řešte testy prostřednictvím nové webové aplikace

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

Netradiční průběh zápisu do 1. ročníku

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad


jídelníček

youtube
Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster