Menu schované do tlačítka

 

ZELENÁ ŠKOLA

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice dokončila budování školního arboreta v rámci projektu ZELENÁ ŠKOLA, na jehož realizaci poskytl grant Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí České republiky a spolufinancovalo ho město Přeštice jako zřizovatel Základní školy Josefa Hlávky Přeštice.

S budováním arboreta se započalo v březnu 2013 a v průběhu května 2014 bylo naplánováno jeho dokončení. Podařilo se nám spolu s žáky vytvořit pěknou skalku a osázet ji řadou rostlin. Popisky pro skalku zhotovili žáci naší školy v rámci pracovních činností s panem učitelem Mgr. Markem Kindlem. Poděkování patří též žákům 1. stupně naší školy, kteří navštěvují keramický kroužek. Pod vedením p. učitelek Mgr. Heleny Medkové a Mgr. Pavlíny Čapkové vytvořili hezké popisky na záhonky s bylinkami, okrasnými rostlinami a ovocnými keři.

S listnatými a jehličnatými dřevinami se budou moci žáci prakticky seznamovat v běžné výuce, a to díky nástěnné tabuli s ukázkami jednotlivých dřevin. Poznají tak strukturu a barvu dřeva, tvary šišek, odhadnou stáří dřevin pomocí letokruhů, pokusí se vyvodit způsob rozšiřování semen, nakreslí si větvičky s listy atd. Pracovní listy vytvořené k tomuto stanovišti skrývají ještě spoustu dalších úkolů pro naše zvídavé žáky...

V neposlední řadě čeká na návštěvníky arboreta geologická sekce, kde uvidí různé druhy hornin – přes žulu, čedič, břidlici až po vzácný výlevný tepelský trachyt, mandlovcový melafyr nebo olivinický čedič. I k tomuto stanovišti dostanou žáci pracovní listy s nejrůznějšími teoretickými, ale i praktickými úkoly.

Chtěla bych poděkovat všem sponzorům za poskytnutí vzorků hornin – firmě Bögl & Krýsl, konkrétně p. Koutenkovi, dále p. Perglerovi, p. Graubnerovi a p. Křížovi. Panu Vošahlíkovi děkujeme nejen za dovoz vzorků hornin a zkamenělého dřeva, ale zejména za jeho cenné rady, které nám poskytl při budování arboreta. Vedení školy za podporu a vstřícnost při realizaci projektu a panu učiteli Mgr. Václavu Kašparovi děkuji za technickou pomoc při realizaci celého arboreta.

Arboretum bylo slavnostně otevřeno 11. června 2014. Součástí slavnostního otevření byla i prodejní výstavka výpěstků našich žáků. Návštěvníci si mohli odnést vypěstované pokojové rostliny nebo zkrášlit svoji zahrádku bylinkami. V horkém červnovém dni jsme se osvěžili bionápoji z vypěstované máty, meduňky a šalvěje. Poděkování za přípravu malého pohoštění pro návštěvníky patří kolektivu kuchařek školní jídelny.

A co plánujeme do budoucna? Na arboretum bychom chtěli navázat malou ovocnou zahrádkou, kde bychom s žáky na jaře vysadili podzimní a zimní odrůdy jabloní. Děti by se naučily o ně pečovat a snad se dočkáme za čas i nějaké sklizně ...

Mgr. Lenka Křížová, učitelka ZŠ

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Vítězství v krajském kole basketbaluNEW

Krajské kolo ve velejbaluNEW

Start do světa práce (workshop)NEW

Z akcí školní družinyNEW

Hodina moderní chemie – forenzní analýza

Přednáška o Jižní Americe se líbila

Parádní výlet do Anglie

Úspěchy v matematické soutěži MaSo

Digitální technologie na 1. stupni ZŠ

Závody v boulderingu

Návštěva 1. ročníku v knihovně

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – úspěch v okresním kole

VYBÍJENÁ – vítězství krajském kole

Ohlasy účastníků návštěvy z partnerské školy + FOTO
(Projekt Krško)

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti