Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Projekt „Bezpečnější sportování“ realizován

logo

Vedení základní školy Josefa Hlávky Přeštice podalo žádost do dotačního titulu Plzeňského kraje „ Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019“ s projektem „Bezpečnější sportování“. Hlavním cílem byla rekonstrukce podlahy ve velké tělocvičně v budově Na Jordáně, která je, kromě výuky pro školní tělesnou výchovu, hojně využívání sportovními oddíly. Po dvaceti letech provozu byl stav palubovky na hranici životnosti. Po předchozích dvou částečných rekonstrukcích tento projekt počítal s kompletní rekonstrukcí. Po porovnání jednotlivých technologií sportovních podlah i v souvislosti s využitím byla zvolena technologie lité polyuretanové podlahy PUR. Jako generální dodavatel byla vysoutěžena firma Sportovní podlahy Zlín. Práce byly započaty již na konci června kompletním vymalování celé tělocvičny a odstraněním nevyhovujících ochranných sítí na oknech. Poděkování patří firmě Malířství Zdeněk Krs, která byla ochotna a schopna reagovat na časovou tíseň před vlastní demontáží stávající podlahy. Následovaly další technologické práce a v závěru srpna bylo dílo kompletně dokončeno.

A nyní několik čísel:

Projekt „ Bezpečnější sportování“ – rekonstrukce podlahy velké tělocvičny

Celkové náklady: 1.670 700,- Kč

  • dotace z programu Plzeňského kraje „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019“ ve výši 500.000,- Kč
  • investiční příspěvek zřizovatele Města Přeštice ve výši 491.802,- Kč
  • vlastní zdroje Základní školy Josefa Hlávky Přeštice ve výši 678.198,- Kč (Investiční fond organizace)

Kromě vlastní rekonstrukce podlahy proběhlo i kompletní vymalování celé tělocvičny a výměna ochranných sítí ve všech oknech financována z prostředků školy. Celý projekt jistě přispěje ke zlepšení podmínek pro sportování.

Tímto bych chtěl požádat všechny, kteří budou prostory využívat, aby dodržovali daná pravidla a snažili se, aby realizovaná investice sloužila co nejdéle ku prospěchu všech.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Dravci

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster