Menu schované do tlačítka

 

Výsadba nové zeleně v Přešticích v parku na Severním předměstí
a rozvoj volnočasových aktivit

Naše škola se stala partnerem projektů, kterými žádalo Město Přeštice o dotaci na výsadbu nové zeleně v parku na Severním předměstí a na rozvoj volnočasových aktivit na sídlišti Chmelnice v Přešticích. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo 10.8.2009 o poskytnutí dotace vedené pod označením CZ.1.02/6.5.00/08.00701 Realizace parku Chmelnice v Přešticích-Severní předměstí.

Jedná se o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny ( ERDF ), oblast podpory 6.5: Podpora regenerace urbanizované krajiny.

V rámci tohoto programu bude nově založena zeleň na celkové rozloze 0,62 ha, v rámci které bude vysazeno 1 716 ks dřevin. Celkové způsobilé výdaje byly uznány ve výši 680 934,-Kč, nezpůsobilé ve výši 44 703,-Kč. Z celkových nákladů je hrazeno 578 793,-Kč z dotace ERDF, ze Státního fondu životního prostředí ČR 34 046,70 Kč a z prostředků Města Přeštice hrazena částka 68 093,40 Kč. Výsadba zeleně byla započata zasetím travních ploch v polovině září 2010, pokračovala v říjnu výsadbou keřových skupin a na závěr byla ukončena výsadbou stromů v listopadu 2010. Cílem celého projektu je zlepšení životního prostředí v dané lokalitě a celkové zkulturnění parku.

Naši žáci budou tento prostor využívat k poznávání dřevin charakteristických pro tuto oblast i k dalším činnostem v rámci vyučování.

Naše škola je i partnerem  projektu Rozvoj volnočasových aktivit na sídlišti Chmelnice v Přešticích. Do realizace projektu se zapojíme takto: Budeme zapojeni do fáze provozní a budeme také podporovat udržitelnost projektu. Žáci školy budou pod vedením pedagogů bezplatně pečovat podle dohody s investorem o park a udržovat sportovní zařízení.

Sadovnická úprava parku se stane důležitou učební pomůckou pro výuku odborných předmětů. Zapojení partnera se předpokládá již na jaře školního roku 2010/2011.

Po ukončení výsadby v parku žáci škol i mateřských školek využívají vybudovaná zařízení k aktivitám spojeným se vzdělávacím procesem.

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Vítězství v krajském kole basketbaluNEW

Krajské kolo ve velejbaluNEW

Start do světa práce (workshop)NEW

Z akcí školní družinyNEW

Hodina moderní chemie – forenzní analýza

Přednáška o Jižní Americe se líbila

Parádní výlet do Anglie

Úspěchy v matematické soutěži MaSo

Digitální technologie na 1. stupni ZŠ

Závody v boulderingu

Návštěva 1. ročníku v knihovně

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – úspěch v okresním kole

VYBÍJENÁ – vítězství krajském kole

Ohlasy účastníků návštěvy z partnerské školy + FOTO
(Projekt Krško)

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti