Menu schované do tlačítka

 

Výsadba nové zeleně v Přešticích v parku na Severním předměstí
a rozvoj volnočasových aktivit

Naše škola se stala partnerem projektů, kterými žádalo Město Přeštice o dotaci na výsadbu nové zeleně v parku na Severním předměstí a na rozvoj volnočasových aktivit na sídlišti Chmelnice v Přešticích. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo 10.8.2009 o poskytnutí dotace vedené pod označením CZ.1.02/6.5.00/08.00701 Realizace parku Chmelnice v Přešticích-Severní předměstí.

Jedná se o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny ( ERDF ), oblast podpory 6.5: Podpora regenerace urbanizované krajiny.

V rámci tohoto programu bude nově založena zeleň na celkové rozloze 0,62 ha, v rámci které bude vysazeno 1 716 ks dřevin. Celkové způsobilé výdaje byly uznány ve výši 680 934,-Kč, nezpůsobilé ve výši 44 703,-Kč. Z celkových nákladů je hrazeno 578 793,-Kč z dotace ERDF, ze Státního fondu životního prostředí ČR 34 046,70 Kč a z prostředků Města Přeštice hrazena částka 68 093,40 Kč. Výsadba zeleně byla započata zasetím travních ploch v polovině září 2010, pokračovala v říjnu výsadbou keřových skupin a na závěr byla ukončena výsadbou stromů v listopadu 2010. Cílem celého projektu je zlepšení životního prostředí v dané lokalitě a celkové zkulturnění parku.

Naši žáci budou tento prostor využívat k poznávání dřevin charakteristických pro tuto oblast i k dalším činnostem v rámci vyučování.

Naše škola je i partnerem  projektu Rozvoj volnočasových aktivit na sídlišti Chmelnice v Přešticích. Do realizace projektu se zapojíme takto: Budeme zapojeni do fáze provozní a budeme také podporovat udržitelnost projektu. Žáci školy budou pod vedením pedagogů bezplatně pečovat podle dohody s investorem o park a udržovat sportovní zařízení.

Sadovnická úprava parku se stane důležitou učební pomůckou pro výuku odborných předmětů. Zapojení partnera se předpokládá již na jaře školního roku 2010/2011.

Po ukončení výsadby v parku žáci škol i mateřských školek využívají vybudovaná zařízení k aktivitám spojeným se vzdělávacím procesem.

AKTUALITY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH 20/21

Školní potřeby pro žáky 1. stupně

Skaláček se rozloučil s "páťáky"NEW

Sportovní den 5. ročníkuNEW

Předávání certifikátů Cambridge

Úniková hra aneb „Deváťáci páťákům“

Pasování prvňáčků na čtenáře

Protidrogový vlak

TEREZÍN

Výlet 6.A se vydařil

Návštěva obory - odměna za sběr kaštanů

Soutěž k 30 letům NP Šumava

Ocenění v soutěži MVČR „Svět očima dětí“

Výlet 3. ročníku do Lužan

Den dětí v KKC Přeštice

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti