Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Soubory ke stažení

 

Tiskopisy k zápisu:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (pdf)
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (docx)
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (doc)
 

Dotazník pro rodiče (pdf)
Dotazník pro rodiče (docx)
Dotazník pro rodiče (doc)

Souhlas ke zpracování osobních údajů dítěte (pdf)
Souhlas ke zpracování osobních údajů dítěte (docx)
Souhlas ke zpracování osobních údajů dítěte (doc)

Žádost o odklad povinné školní docházky (pdf)
Žádost o odklad povinné školní docházky (docx)
Žádost o odklad povinné školní docházky (doc)

Žádost o předčasný nástup září-prosinec (pdf) 
Žádost o předčasný nástup září-prosinec (docx)
Žádost o předčasný nástup září-prosinec (doc)

Žádost o předčasný nástup leden-červen (pdf) 
Žádost o předčasný nástup leden-červen (docx)
Žádost o předčasný nástup leden-červen (doc)

 

Ostatní tiskopisy:

Přihláška do školní družiny (pdf)
Přihláška do školní družiny (docx)
Přihláška do školní družiny (doc)

Oznámení o ukončení povinné školní docházky (pdf)
Oznámení o ukončení povinné školní docházky (docx)
Oznámení o ukončení povinné školní docházky (doc)

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání po přestupu z jiné školy (pdf)
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání po přestupu z jiné školy (docx)
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání po přestupu z jiné školy (doc)

 

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (pdf)
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (docx)
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (doc)

Žádost o uvolnění z vyučování (doc)

Žádost o krátkodobé uvolnění žáka (doc)

Žádost o povolení vzdělávání podle Individuálního vzdělávacího plánu (doc)

Žádost o poskytnutí informace (doc)

 

Ostatní:

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (pdf)

PŘIHLÁŠKA NA LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2017/2018 (7. ročník) (pdf)

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster